Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  Bijela krunica ili krunica nevine dječice

  avatar
  Sanja

  Broj postova : 2192
  Join date : 18.06.2009

  Bijela krunica ili krunica nevine dječice Empty Bijela krunica ili krunica nevine dječice

  Postaj by Sanja on sri sij 20, 2010 9:53 am

  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283 Kako moliti „Bijelu krunicu“?

  Postoje dva na?ina: prikaži „redovitu“ tj. Gospinu krunicu, bilo koje otajstvo, na niže napisane nakane, ili moli ovako:

  Znak križa. Poljubi medalju. Reci s ljubavlju:

  EUHARISTIJSKO SRCE ISUSOVO, SMILUJ NAM SE! PREŽALOSNO SRCE MARIJINO, MOLI ZA NAS! BETLEHEMSKA NEVINA DJE?ICE, ZAGOVARAJTE NAS!

  Prvo crveno zrno: O?e naš…

  Tri sljede?a zrna: Zdravo Marijo…

  Zadnje crveno zrno i sva ostala crvena zrna, moli „Molitvu prikazanja“: O?E NEBESKI, PRIKAZUJEMO TI RANE I KRV ISUSA KRISTA, JAGANJCA BOŽJEG, KOJI ODUZIMA GRIJEHE SVIJETA, SUZE MAJKE MARIJE I LJUBAV SVETOGA JOSIPA, MOLE?I MILOSR?E ZA NAS I ZA NERO?ENE! AMEN.

  Sva bijela zrna: ISUSE, MARIJO, JOSIPE, JA VAS LJUBIM I MOLIM- SPASITE NERO?ENE!

  Nakon posljednje „Molitve prikazanja“ izmoli tri puta Slava Ocu…

  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283 Ako ne moliš Litanije, reci još:

  Sveti Mihaele Arkan?ele, moli za nas!

  An?eli ?uvari Nero?enih, molite za nas!

  Blažena Majko Terezijo, moli za nas!

  Slugo Božji Ivane Pavle II, moli za nas! Pet desetica… Kao pet rana Kristovih… Kao peta, središnja Božja zapovijed: NE UBIJ!

  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283 Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283 Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283

  LITANIJE SVETIM SRCIMA

  ISUSA I MARIJE ZA SPAS NERO?ENIH  Srca Isusa i Marije, dva sveta ognjišta ljubavi,

  SPASITE NERO?ENE!

  Srca Isusa i Marije, sigurne luke spasa,

  Srca Isusa i Marije, uto?išta nevinih srdašca,

  Srca Isusa i Marije, utjehe u našim borbama,

  Srca Isusa i Marije, snage u našim nemo?ima,

  Srca Isusa i Marije, pomo?i u našim potrebama,

  Srca Isusa i Marije, najsnažnije obrane od Zloga,

  Srca Isusa i Marije, izvori mira i milosr?a,

  Srca Isusa i Marije, ispunjena oproštenjem i pomirenjem,

  Srca Isusa i Marije, koja odvra?ate osudu i gnjev,

  Srca Isusa i Marije, koja darujete nježnost i milost,

  Srca Isusa i Marije, obrane od zavisti i mržnje,

  Srca Isusa i Marije, zaštite od grijeha i ne?isto?e ovoga svijeta,

  Srca Isusa i Marije, slavna vrela života i radosti,

  Srca Isusa i Marije, pouzdane jakosti u kušnjama i napastima,

  Srca Isusa i Marije, koja skršujete oholost i uznositost,

  Srca Isusa i Marije, koja uništavate zle želje i sklonosti,

  Srca Isusa i Marije, suprotnosti svih zlih neumjerenosti,

  Srca Isusa i Marije, stijene spasa žena i djevojaka,

  Srca Isusa i Marije, pe?ine jakosti muževa i mladi?a,

  Srca Isusa i Marije, snažni štitovi u trenucima o?aja,

  Srca Isusa i Marije, oružja vjere i ljubavi Boga Trojjedinoga,

  Srca Isusa i Marije, Bezgrešna i Pre?ista naša naslado,

  Srca Isusa i Marije, koja dajete život u punini,

  Srca Isusa i Marije, koja ?uvate za?etu djecu Božju,

  Srca Isusa i Marije, koja ?ete izvojevati zadnju pobjedu,

  Srca Isusa i Marije, koja nas ljubite neopisivim žarom,

  Srca Isusa i Marije, koja sagorijevate u milosrdnoj ljubavi,

  Srca Isusa i Marije, razapeta, ponižena i odba?ena,

  Srca Isusa i Marije, proslavljena, ustoli?ena i vladaju?a,

  Srca Isusa i Marije, najvjerniji prijatelji djece i malenih,

  Srca Isusa i Marije, sjajni odsjaji nebeskih divota,

  Srca Isusa i Marije, ?uvari ?udore?a i poniznosti,

  Srca Isusa i Marije, najsigurnije pomo?i nero?enih,

  Srca Isusa i Marije, JA VAS LJUBIM I MOLIM; SPASITE NERO?ENE!  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 27283  SVAKODNEVNA MOLITVA ZAJEDNICE MOLITVE I ŽRTVE ZA NERO?ENE «TRE?E SRCE»: O?e nebeski, Bože milosrdni, zajedno sa Srcem Tvoga Sina Isusa Krista i sa Srcem Marije, Majke nero?enih, moje srce vapi: spasi nero?ene od ubojstva poba?ajem! Pogledaj na naša tri srca povezana vezom ljubavi prema najmanjima i nevinima, koji se sami ne mogu braniti. Usliši našu molbu, Ti, kojemu je sve mogu?e. Odri?em se svakoga zla i dajem svoje srce u službu života; žrtvovati želim svoje vrijeme i sposobnosti- sve, samo da se spase nevina dje?ica u utrobama majki! Dva sveta Srca, primite moje srce i u?inite ga svojim pomo?nikom, da u svemu bude proslavljen Bog, koji je Ljubav i Život. Amen.  NEVINA DJE?ICE – MU?ENICI, po svojoj patnji tako sli?ni svetom Jaganjcu, Kristu! Zagovarajte nas kod Njega, izmolite nam oproštenje i pomirenje. Bogu je sve mogu?e: neka vaša smrt bude zalog novog života! Vama nije dozvoljeno da se rodite, sada svojom molitvom izmolite ro?enje i spas djeci u sli?nim trpljenjima, a nama novoro?enje i obra?enje. Oprostite i blagoslovite! Neka ISUS – ŽIVOT živi u nama, kao što i vi živite u Njemu! Nevina dje?ice, isprosite nam milosr?e, isprosite nam mir i ljubav. Amen.  /Naru?i i Ružarij Nevine Dje?ice, poseban molitvenik Pokreta Tješitelja Milosrdnog Isusa/  OBJAŠNJENJE MOLITAVA UNUTAR KRUNICE

  ? „Bijela krunica“ zapo?inje zazivima: Euharistijskom Srcu Isusovom i Prežalosnom Srcu Marijinom. To je zato, jer otajstvo svete Mise iscjeljuje sve naše rane, a Marijino Srce nazivamo „prežalosnim“ zbog milijuna poba?aja kojima je Njeno Srce bolno dotaknuto.

  ? „Molitva prikazanja“ je kratka ali sadržajna molitva, u kojoj Stvoritelju svijeta i ljudi prikazujemo Rane i Krv Njegova Sina (Nero?eni-ubijeni sli?ni su zaklanom Jaganjcu Božjem), koji „nije došao osuditi svijet, ve? je došao da svijet spasi“ (Ivan 12, 47), Gospine Suze, koje je isplakala tijekom muke i smrti Sina te veliku ljubav svetog Josipa, koji je bio zaru?nik Marijin i poo?im Isusov, te prvi koji je ugledao novoro?enoga Kralja. U ovoj molitvi ponizno, skrušeno molimo Svemogu?eg Boga, koji je naš dobri Otac nebeski, da iskaže milosr?e nama grešnicima i nero?enoj dje?ici; da svojom mo?u intervenira u pitanje njihova ro?enja i spasenja, da Kristove Rane izlije?e rane nakon poba?aja…

  ? Zaziv Isusu, Mariji i Josipu, lako pamtljiv, poznat je u krugovima boraca za život diljem svijeta; molimo svetu Nazaretsku Obitelj da svojom zaštitom spasi Nero?ene.

  ? Tri „Slava Ocu“ na kraju krunice molimo na ?ast Presvetog Trojstva. Usprkos svom zlu kroz vjekove, On, Bog Trojedini, pobje?uje i vlada. „Ti si me satkao u krilu majke…“ (Psalam 139, 13)  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 635297 Bijela krunica ili krunica nevine dječice Icon_flower

  • Nakane ove molitve

  „Bijela krunica“ odgovor je na „bijelu kugu“ odnosno na mentalitet svijeta, koji u djeci vidi teret i živi samorazaraju?im egoizmom. Stoga prikazujemo ovu molitvu za:

  -prestanak poba?aja kod nas i u svijetu

  -majke trudnice u rizi?nim trudno?ama

  -neplodne supružnike

  -kao duhovnu pomo? osobama ranjenima poba?ajem

  -povratak u crkveno zajedništvo onih koji su sudjeluju?i u poba?ajima, iz njega izop?eni (ekskomunicirani)

  -obra?enje medicinskog osoblja, zakonodavaca, politi?ara i svih koji promi?u, odobravaju, nagovaraju i vrše abortus-?edomorstvo

  -otkrivanje istine o kontracepciji i umjetnoj oplodnji, spirali i svim sli?nim zlima koja uništavaju najmanje

  -utjehu roditeljima koji su izgubili djecu u spontanim poba?ajima…

  Bijela krunica ili krunica nevine dječice 577422

  ? Narod koji ubija vlastitu djecu, nema budu?nosti…

  Patnja nevinih, nero?enih, odrediti ?e sudbinu svijeta…

  Žurno je potrebna jedna velika, svjetska molitva za nero?enu djecu!

  (Sl. Božji Papa Ivan Pavao II)

  ? Nema mira u svijetu, dok se ubijaju nero?eni… Oni su najsiromašniji me?u siromašnima… Ako i ne možeš spasiti sve, možeš spasiti barem jedno nero?eno dijete! Spasi ga!

  (Bl. Majka Terezija)  RIJE?I DVOJICE PAPA Bijela krunica ili krunica nevine dječice 995132

  ONIMA KOJI SU SE OGRIJEŠILI O ŽIVOT Papa Ivan Pavao II je u enciklici „Evan?elje života“, izme?u ostaloga poru?io:

  Ne dopustite da vas zahvati obeshrabrenje i ne ostavljajte nadu. Znajte razumjeti, prije svega, to što se dogodilo i protuma?ite to u svoj istini. Ako to još niste u?inili, otvorite se ponizno i povjerljivo pokajanju: Otac svakog milosr?a o?ekuje vas, da bi vam ponudio svoj oprost i svoj mir u sakramentu pomirenja…  O POSLJEDICAMA POBA?AJA JASNO GOVORI Papa Benedikt XVI, u nagovoru sudionicima Skupa o žrtvama poba?aja u Rimu 5. travnja 2008., kada kaže:

  Drama namjernog poba?aja ostavlja duboke a katkada i neizbrisive tragove, ponajprije na ženi koja ga je po?inila, na njezinoj okolini, ali i proizvodi razorne posljedice na obitelj i na društvo. Koliko su sebi?na sudioništva ?esto u korijenu mu?ne odluke, s kojom su se tolike žene morale same suo?iti i od kojih u duši još nose neizlje?ivu ranu…

  SIMBOL SLOMLJENE RUŽE- SRCA DOTAKNUTA RANOM POBA?AJA

  Molitelju „Bijele krunice“, sjeti se, dok moliš ovu molitvu, da mole?i za nero?enu dje?icu i njihovo spasenje za ovaj i drugi svijet, moliš ujedno i za njihove roditelje! Moliš za njihovo obra?enje, te za iscjeljenje rana koje mnogi nose nakon poba?aja. Svima koji trpe zbog ?ina poba?aja, pozvani smo iskazati našu krš?ansku ljubav, nikako osudu. „Milosrdni budite, da baštinite milosr?e“ rekao je Gospodin Isus. Majko Marijo, dovedi sve ranjene poba?ajem do pokajanja i do novoga života! Sveti Josipe, zagovaraj sve o?eve, mladi?e i muževe, koji su krivi za smrt svoje nero?ene djece, da spoznaju svoj grijeh i da ga se odreknu!

  • Moliti i raditi!

  Uz osobnu molitvu, pozivamo na ostale oblike nastojanja, da se nero?ena djeca spase pred poba?ajem: uklju?i se u molitvenu zajednicu, moli s bližnjima… Prikaži svete Mise na ove nakane… Daruj trudnice u materijalnim poteško?ama… Nov?ano, hranom, odje?om ili savjetom, utjehom, svojom prisutnoš?u budi blizu majkama i o?evima, obiteljima koje žive u potrebi… Skupi prijatelje i za Blagdane u?inite dobro djelo djeci, ro?enoj i nero?enoj… Naru?i naše letke i dijeli ih… Nau?i druge moliti „Bijelu krunicu“… U?ini kakvu akciju, predavanje, svjedo?enje, predstavu ili sl. u svojoj župi, školi, u molitvenoj zajednici… Piši, pjevaj, pri?aj o životu, oduševi bližnje za ŽIVOT!

  S jednim spašenim djetetom, spasio/la si i pokoljenja koja slijede nakon njega!

  Djeca se ra?aju ne samo za ovaj svijet, nego i za Nebo!

  Gledaj: Bog je postao nero?eno Dijete… Da nas spasi.  Sveti je Mihael Arkan?eo ustao u obranu trudne Žene i njezina Djeteta (Otkrivenje 12), neka brani i štiti i sve molitelje ove krunice!

  IMPRIMATUR: OVA KRUNICA POSJEDUJE DOZVOLU ZA ŠIRENJE PREUZV. GOSP. BISKUPA IVANA MILOVANA, ORDINARIJA PORE?KO-PULSKE BISKUPIJE, OD DANA 16. travnja 2008.


  Odgovara: o. Marko Glogovi?, voditelj Centra za nero?eni život „Betlehem“ i duhovnik zajednica molitve i žrtve za nero?ene „Tre?e srce“

  Samostan Pavlina, Kamensko 53, pp. 113, 47000 Karlovac, 047/ 641-800, 091/788-5340, marco7@vip.hr , www.stopabortus.com


   Sada je: uto sij 28, 2020 9:06 pm.