Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  Osmodnevna pobožnost za duše u čistilištu

  Share
  avatar
  ane

  Broj postova : 1018
  Join date : 14.11.2009
  Age : 29

  Osmodnevna pobožnost za duše u čistilištu

  Postaj by ane on sub stu 13, 2010 3:34 pm

  OSMODNEVNA POBOŽNOST ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

  Bože u pomoć mi priteci!
  Gospodine pohiti da mi pomogneš!
  Pokoj vječni daruj im, Gospodine
  I svjetlost vječna svjetlila im!

  1. Iz dubine vapim k Tebi, Gospodine; Gospodine, usliši glas moj.

  Dragi Isuse, koji si dragovoljno tolike muke pretrpio,
  da otkupiš duše iz pandža neprijatelja, koji ih nastoji
  u ponor pakleni strmoglaviti, molim Te smiluj se ovim
  Tebi vjernim dušama, koje su doduše izbjegle vječnim
  mukama pakla, all su zapale u strašne muke Čistilišta.
  Usliši ih premilostivi Gospodine, oslobodi ih premilostivi Gospodine,
  oslobodi ih od one nepodnošljive vatre, u kojoj utonule, neprestano
  jauču i mole Te, da se s Tobom združe i na vijeke Te uživaju. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije

  2. Neka paze uši Tvoje na glas molitve moje.

  0 predobrostivi i premilosrdni Gospodine, ljubezni Oče,
  ne ogluši se na zdvojne vapaje onih blaženih duša,
  koje Te usred ražarene peći ne prestaju zazivati.
  Mole te bijednice i neprestano te mole za milosrđe,
  da ugasiš onu vatru, koja ih toli užasno muči.
  Čuj ih predragi Isuse Kriste i ispuni njihove svete želje,
  sjedinivši ih s Tobom u nebu za uvijeke. Amen.

  0če naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije


  3. Ako bezakonja gledaš Gospodine; Gospodine, tko će opstati?

  0 predobrostivi Otkupitelju naš, tko će ostati pred Tvojom
  pravednošću i zadobiti vječno blaženstvo, ako ćeš gledati
  na naše grijehe? Oprosti stoga dušama u Čistilištu sve njihove
  dugove i kazne, koje imaju pretrpjeti po neizmjernoj pravednosti
  Tvojoj i privedi ih k Sebi, da se s tobom vesele na vijeke. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije

  4. Ali je u Tebe praštanje i radi zakona Tvoga čekam Te, Gospodine.

  Sa potpunim se pozdanjem k Tebi utječu, o preblagodarni Isuse,
  sv. duše u Čistilištu, budući da su osvjedočene, da Ti praštaš odmah,
  čim Te tko zamoli. Radi toga iskaži im svoju ljubav, u koju toliku nadu
  polažu i oslobodi ih onog vatrenog vrtloga i privedi ih u vječnu slavu. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije


  5. Čeka duša moja riječ Njegovu; Uzda se duša moja u Gospodina.

  0 preslatki Isuse, sv. duše u Čistilištu oslanjujući sa na Tvoje riječi,
  ne prestaju vapiti za milosrđe. Ti si im obećao oproštenje,
  zato uzdajući se u Tvoje obećanje, od Tebe se nadaju milosrđu.
  Neka im ne budu uzaludne nade, preblagi Gospodine;
  stoga ih pridruži onim sretnicima, koji Te več uživaju,
  da im se već jednoć ispuni želja i da otpočinu
  u Tebi u rajskoj slavi. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije


  6. Od straže jutarnje sve do noći uzda se Izrael u Gospodina.

  Daj, sjeti se premilostivi Gospodine, bijednih duša u Čistilištu,
  Tvojih ljubljenih zaručnica, kao izabranih kćeri novog Izraela.
  Pa zar se ne može ljubljeni Izrael nadati u svog ljubljenog Boga?
  Od rane zore sve dok ne izčezne zadnji trak sunca,
  uvijek će se ufati, da ćeš mu iskazati ljubav i milosrđe.
  Pruži im stoga pomoćnicu ruku i izbavi ih iz ognja,
  koji im tolike muke zadaje i dopusti im, da te zauvijeke
  u nebu slave. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije


  7. Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u Njega otkupljenje.

  0 preljubezni Spasitelju i Otkupitelju naš, Isuse Kriste!
  Tvoje je milosrđe neizmjerno i neizreciva je cijena presv. Krvi Tvoje,
  koju si za nas prolio, pa ipak dopuštaš, da Te one vjerne duše
  tako dugo prose za milost. Ne daj dalje, ne daj dalje, da ih žeže
  onaj proždirući oganj, ugasi ga već jednom i dopusti da oćute
  Tvoje veliko milosrđe i obilno otkupljenje. Amen.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije

  8. On će otkupiti Izraela od svih bezakonja Njegovih.

  Neizmjerni Bože, 0če blagosti! Ti si se svojevoljno odlučio,
  da otkupiš Izraela. Mi smo Tvoj Izrael – kako Ti govore one
  vjerne duše u čistilištu – mi smo puk Tvoj i tebi odani.
  Pak ako nas ljubiš, o čemu mi ni najmanje ne dvojimo,
  zašto nas tako dugo od sebe rastavljaš?
  Ako si za nas prolio i zadnju kap Svoje presvete Krvi kako
  možeš dopustiti, da se do kraja ne izvrši naše otkupIjenje.
  Zaboravi, ponizno molimo, naše grijehe i izbavi nas iz
  ovih muka, koje smo za njih zaslužili.
  Tako Te mole, o premilostivi Isuse, one bijedne duše,
  a tako molimo i mi za njih.

  Oče naš... Zdravo Marijo... Pokoj vječni...
  Molitve za duše u čistilištu i litanije


  MOLITVA ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

  Ponizno Te molimo, vječni dobri, milostivi Oče,
  Siromašnim dušama, koje si Ti sam primio kao svoju djecu,
  oprosti što Te nisu ljubile, te su te odbile od sebe i nisu Ti
  iskazale dužnu čast! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti svu
  ljubav i dobrotu Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina
  našega Isusa Krista.

  Ponizno Te molim vječni, dobri, milostivi Oče,
  oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom
  ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo,
  nego su se često bogatile zemaljskim dobrima!
  Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju
  Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista,
  kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje sveto kraljevstvo.

  PRIKAZANJE ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

  Bože moj, u zajednici sa Isusovim i Marijinim
  prikazujem ti za duše u čistilištu sva svoja dobra djela,
  pa i ona, što će ih drugi meni namijeniti za vrijeme moga života,
  na smrti i po mojoj smrti. Amen.

  LITANIJE ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
  Gospodine , smiluj se!
  Kriste , smiluj se !
  Gospodine, smiluj se !
  Kriste, čuj nas !
  Kriste, usliši nas !


  Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
  Sine Otkupitelju svijeta Bože, smiluj…
  Duše Sveti Bože, smiluj nam se !
  Sveto Trojstvo, jedan Bože , smiluj….

  Sveta Marijo, Majko Božja, moli za njih
  Sveti Mihaele arkanđele,
  Moj sveti anđele čuvaru i svi sveti čuvari , molite za njih
  Svi zborovi anđela, molite za njih !
  Sveti Ivane Krstitelju, moli za njih !
  Sveti Josipe,
  Svi sveti patrijarsi i proroci,
  Sveti Petre i Pavle,
  Svi sveti apostoli i evanđelisti
  Svi sveti mučenici, molite za njih
  Sveti Grgure i Augustine,

  Svi sveti naučitelji, pape i ispovjedaoci, molite za njih
  Svi sveti redovnici i pustinjaci,
  Sveta Marijo Magdaleno,
  Sveta Katarino, Sveta Barbaro,
  Sveta Ursulo sa svim djevicama,
  Sveta Majko Ano i sve svete udovice,
  Svi ljubezni sveci Božji,

  Budi im milosrdan Gospodine!
  Ne kazni ih Gospodine!

  Od njihovih muka, oslobodi ih Gospodine
  Po svom utjelovljenju i rođenju,
  Po svom preslatkom Imenu,
  Po svom beskrajnom milosrđu
  Po svojoj blagosti i ustrpljivosti,
  Po krštenju i svetom postu svojem,
  Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim,
  Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem,
  Po teškom križnom putu i razapeću svojem,

  Po presvetim ranama svojim, oslobodi ih Gospodine
  Po božanskoj krvi svojoj,
  Po pogrdnoj smrti svojoj na križu
  Po bolovima Marije svoje predragocjene Majke,
  Po uskrsnuću svojem,
  Po uzašašću svojem,
  Po poslanju Duha Svetoga,
  Na slavu Božanskoga Srca svoga,
  Po zaslugama i zagovoru Marijinu,
  Po zagovoru svetih anđela,
  Po molitvi vjernika,

  Mi grešnici, tebe molimo usliši nas!
  Da dušama u čistilištu oprostiš, tebe molimo…
  Da im kazne milostivo olakšaš,
  Da ih iz čistilišnih muka izbaviš,
  Da im u susret pošalješ njihove svete anđele,
  Da ih svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš,
  Da im dopustiš da te gledaju licem u lice,
  Da im vječni mir podijeliš,

  Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,oprosti im Gospodine!
  Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se Gospodine!
  Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!

  Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave,
  oslobodi duše svih pokojnih vjernika iz njihovih muka;
  neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo,
  te ih primi u vječno veselje, koje si im obećao!
  Pokoj vječni daruj im Gospodine!
  I svjetlost vječna svijetlila njima!

  Od vrata paklenih
  Izbavi Gospodine duše njihove!
  Gospodine usliši molitvu moju!
  I vapaj moj k Tebi da dođe!

  Gospodin s vama!
  I s duhom Tvojim !

  Iz dubine vapijem k Tebi Gospodine,
  Gospodine usliši glas moj!
  Nek slušaju uši Tvoje, glas molitve moje!
  Ako gledaš na bezakonja, Gospodine,
  Gospodine tko će opstati?
  No u tebe je oproštenje i radi zakona Tvoga
  čekam Tebe, Gospodine.
  Čeka duša moja riječ Njegovu, ufa se duša
  moja u Gospodina.
  Od straže jutarnje sve do noći neka se ufa
  Izrael u Gospodina.
  Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
  I on će otkupiti Izraela od svih bezakonja njegovih.

  Pomolimo se !
  Bože oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju,
  molimo blagost Tvoju, da braći, rođacima i dobrotvorima
  našega zbora, koji su preminuli s ovoga svijeta po zagovoru
  bl. Marije vazda Djevice i svih svetaca Tvojih dopustiš da dođu
  u zajednicu vječnog blaženstva!

  Bože Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernih,
  udijeli dušama slugu i službenica svojih oproštenje
  i otpuštenje svih grijeha, da oproštenje koje su vazda željele
  pobožnim molitvama postignu!
  Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova! Amen !

  Pokoj vječni daruj im Gospodine!
  I svjetlost vječna svijetlila njima.
  Počivali u miru! Amen !

   Sada je: uto sij 22, 2019 9:26 am.