Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  San Blažene Djevice Marije

  Share
  avatar
  ane

  Broj postova : 1018
  Join date : 14.11.2009
  Age : 28

  San Blažene Djevice Marije

  Postaj by ane on pon stu 16, 2009 12:13 am

  SAN BLAŽENE DJEVICE MARIJE

  Na molbu nekih pobožbih žena izdaje Ivan Zirdum, župnik 54415 Đak. Selci.  Autor je nepoznat kao I prvi izdavač.
  Spis je svojevrsna pobožna legenda, utemeljena na pučkoj religioznosti.
  Priprosti pobožni svijet je rado čita I hrani njome svoju pobožnost prema Isusu I Mariji.

  U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga + Amen.

  Dan Blažene Djevice Marije, Sin Isus Krist, Sin Božji, Djevice Marije, ostao je kod vas.
  Usnula
  je Djevica Marija na gori Kalvariji u Betlehemu, došao je k njoj Isus I
  rekao svojoj majci: “ Majko moja premila, spavaš li ili čuješ ? ”
  Ona
  mu odgovori: “ Zaspala sam sinko moj predragi, ali sam čudnovat san
  snivala; da sam te vidjela vodit svezanog pred Pilata, od ovoga Kajfi,
  od Kajfe k Ani, od Ane k Herodu, te da sun a tebe pljuvali, da su tvoju
  svetu glavu bili, da su tvoje oči pljuvali, da su te na smrt osudili I
  za stup te privezali, te da su te bičevima I šibljem bičevali, da su
  tvoju svetu glavu pljuskali, da su na tvoje sveto lice pljuvali, tako
  da se promijenilo, da su tvoju svetu glavu krunili tako da je iz tvoje
  svete glave krv, a iz tijela tvoga voda tekla, da su te okrunili I na
  smrt predali, da su tvoja usta žučju octom pomiješanom napajali, da su
  tvoja sveta rebra proboli tako, da je iz njih sukrvica tekla I na meni
  se zaustavljala; da su tvoje sveto tijelo sa križa skinuli I meni
  tvojoj tužnoj materi u krilo stavili; žalosno se je prepalo moje tijelo
  I srce; I da su te bičevanoga, krunjenoga trnovom krunom u grob
  položili.”
  Ja Isus odgovaram mojoj dragoj majci:”
  Majko moja
  premila, istiniti si san snivala, te koji god bude ovaj san pamtio,
  neće umrijeti naglom smrti I izvojevat će najveću pobjedu, a taj je
  spas duše; da se isti ima ispovijedati kad god je dan moje premile
  majke, ako hoće da prispije u kraljevstvo nebesko , gdje će se veseliti
  svima anđeoskim korima na sve vjekova. Amen.

  O Isuse nazaretski, kralju židovski!
  Ove upute poslao je papa Lav svomu predragomu bratu kralju kraljevstva .
  Ove
  su milosti dane papi Lavu pod dva uvjeta: koji god bude štovao I
  održavao zapovijedi, imat će takvu zaštitu, da od puške I od sabljee
  takav čovjek neće umrijti te će njegova djela biti uslišana.
  Koji bude ovaj list imao I kod sebe nosio I bude u svemu pobožan, biti će njegova djela uslišana.
  Ove uoute počimaju ovim riječima:
  Isuse Kriste, pomozi mi proti neprijatelju na vodi, na kopnu I svuda gdje budem.
  Isuse Kriste, smiluj se meni grešniku!
  Isuse Kriste, čuvaj me od svakog grijeha mukom svojom!
  Isuse Kriste I krv, što je iz Tvoga tijela tekla
  , da mi bude od pomoći.
  Emannuel kralj iz groba je ustao, mene je I moje grešno tijelo očuvao od svakog grijeha I od paklenoga vraga.
  Onaj dan, kad je sv. Ivan Krstitelj krstio Isusa Krista, posvetio gad a mi čuva moje grešno tijelo od paklene vatre svaki dan.
  Pomozi mi Oče, I Sine I Duše, presveto Trojstvo!

  Ovaj
  list kojega je gospod Bog poslao u svojem liku po svetom arhanđelu
  Mihaelu, našli su u Betlehemu i napisan je zlatnim slovima, slovima u
  jednoj crkvi u Rimu, te nijedan čovjek ne zna na čemu stoji, pa ga se
  ne može nitko dotaknuti niti ga može doseći.
  “Ja Isus Krist
  zapovijedam vam I dajem na znanje, da svetkujete nedjelju, ja sam vam
  dao bogatstvo na ovome svijetu da imadete u moje I na spas duše vaše
  ljudima pomoći, te mi stalno vjerujete, da sam vam dao šest dana u
  tjednu, a ja Isus zadržao sam si nedjelju, koju imate posvetiti na spas
  duše vaše.
  Ja Isus zapovijedm vam, ako ne budete vjerovali, kaznit
  će vas gladom, pomorom, velikim ratovima I vjetrovima, tko se ne bude
  htio popraviti, pomutiti će ga te ga kazniti gladom I ropstvom da biste
  moje ime prepoznali I moju milost za sve grijehe vaše.
  I opominjem
  vas: da se imate čuvati grijeha I imate svetkovati sve od Crkve
  zapovjedane dane, morate I na iste ići stari I mladi k svetoj Misi, te
  se čuvati svakoga grešnoga čina: nemojte misliti na zlato I srebro, jer
  takvo je kod Gospodina Boga pripravljeno, ne smijete krivo pristizati,
  niti se za moj nauk prepirati kojeg sam ja naredio I koji sam ja svojom
  krvi otkupio na drvu križa od paklenoga vraga.
  Ja Isus Krist,
  milostivi sin bl. Dj. Marije, pisao sam ovaj list I zapovijedio svome
  Serafinu, da ga zadrži za prijestoljem Oca mojega nebeskoga, jer vam ja
  hoću nebo dati. –
  Crne ptice će nad vama letjeti I ako ne budete
  vjerovali, zadržat ću milost: crne ptice će vrh vas letjeti strašnim I
  velikim vjetrovima.
  Nadalje vam zapovijedm svetkovati svaku subotu
  od podne, na čast mojoj predragoj majci, jer da se ona za vas ne
  preporučuje svojim gorkim suzama, jako plače I da ne moli, već biste
  odavna svi poginuli I naglom smrću pomrli.
  Koji god bude ovaj list
  imao neka ga uz sebe nosi I posudi od kuće do kuće, jer ako bi on
  toliko grijeha imao, koliko ima u moru pijeska I u gori lišća a
  skrušeno se kaje, bit će mu svi oprošteni.
  Ako ga jedna žena kod sebe ima, lagan će imati porod I ono dijete imat će zagovor pred Bogom I pred ljudima.
  Taj
  list treba čistoćom držati, jer ove sve riječi posvetio je sv. Ivan
  Krstitelj: koji god ovaj list uza se bude nosio, neka ga bar kroz
  godinu dana u svojoj kući I pred družinom pročita, pa se neće bojati
  vraga paklenoga; niti puške, niti sablje, niti strijele, niti kvara na
  njegovoj marvi, niti jednoga neprijatelja, jer mu isti nće moći
  naškoditi.
  Na sve vjeke vjekove. Amen.  Molitva


  Stoj, stoj Spasitelju sine Djevice Marije!
  Slatko Ime Isus Krist!
  Ja vjerujem u rane Tvoje, da ne zaboravim grijehe svoje, koje sam grešnik od postanka učinio.
  Sletila je ptica papić, ona nije bile ptica papić, već je to bio anđeo Gabrijel, koji je nosio svetu vjeru u svetu crkvu.
  Odgovorila
  je Marija: “ Koji bi to izmolio u petak pet puta a u nedjelju tri puta,
  spasio bi tri duše, naime: očevu, materinu I svoju, za najbolje
  Gospodu. Amen.

  U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga Amen.

  Najsvetiji
  Isuse Kriste, moj raspeti Spasitelju, ja se spominjem tvog presvetoga
  čovječjeg tijela, koje si uzeo u tijelo prečiste blažene Djevice
  Marije, dopuštenjem Boga Oca I Duha Svetog.

  O Isuse Spasiteljju moj, koji si meni za ljubav svoju presvetu krv iz svoga presvetoga tijela do jedne kapi prolio.
  O
  Isuse Spasitelju moj, koji si veliko siromaštvo I progonstvo od
  neprijatelja tvojih 33 godine na ovom svijetu dragovoljno trpio za naše
  spasenje.
  O Isuse Spasitelju moj, koji sin am presvetom tvojom gorkom smrti vrata nebeska otvorio.
  O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam onu veliku tvoju žalost, kad si se s tvojom ljubeznom majkom dijelio.
  O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam onu krv što si je klečuć u vrtu prolio.
  O
  Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam, kad si ti od nevjernih Židova
  mučen, od jednoga suca do drugoga vođen, kad je tvoje presveto tijelo
  bilo nemilostivo bičevima bijeno, tako da je tvoja presveta krv po
  cijelom tijelu tekla; kad su poslije toga na glavu tvoju nesretni
  Židovi tako trnovu krunu nabili, da je jedan trn tvoju svetu glavu
  probo.
  O Isuse, Spasitelju Moj, ja promišljavam, kako si bio mučen I
  preteškim križem opterećen, te kako si istoga na goru Kalvariju morao
  nositi.
  O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam, kako si ti izmučen
  čitavu uru na križu visio, živio I sedam riječi milostivo govorio, kako
  si poslije toga svoju presvetu dušu tvomu Ocu izručio.
  O Isuse moj
  raspeti Spasitelju molim te za onu presvetu te pretešku muku I gorku
  smrt, koju si za naše spasenje na križu dragovoljno podnio, smiluj se
  meni grešniku, primi dušu moju po smrti u ruke tvoje, I neka bude moj
  posljednji govor, kad budem iz ovoga svijeta preminuo: Isuse, Marijo, I
  sveti Josipe, pomozite meni grešniku!

  Pomoć ove molitve

  Vi
  bogoljubni I pobožni kršćani raspetoga Isusa, slušajte veliku pomoć I
  jakost ove molitve, koju je neki pobožni pustinjak dobio iz neba po
  svom anđelu čuvaru I kada je ovaj pobožni pustinjak morao umrijeti, dao
  je moć ove molitve papi Klementu 7.
  Tvrdio je I kazao : koji
  čovjek tu molitvu uza se bude nosio I u kojoj god se kući bude ta
  molitva šoštivala I zajedno molila, da u tu kuću strijela neće udariti
  I kuća će biti oslobođena od svake vatre I ako koja ženska ima težak
  porod onda nek moli ovu molitvu I tada će sretno bez velike boli roditi.
  Ova
  molitva nađena je u gradu .. kod jedne žene, koja je već bila petero
  mrtve djece rodila, onda joj dadoše ovu molitvu te je šesto dijete bez
  ikakove muke rodila.
  Nadalje molila se ova molitve kod jednoga
  čovjeka, u kojemu je bilo 8 nečisith duhova, I kad je neki pobožan
  redovnik k ovomu došao I nad njim tu molitvu molio, tada je u isti čas
  onih 8 nečistih duhova toga čovjeka ostavilo, te je on bio sasvim od
  njih slobodan.
  Koji god čovjek bude ovu molitvu sobom nosio, tomu će
  Gospodin Bog unaprijed navijestiti dan smrtni, I ako tko ovu molitvu 7
  svetaka zasebice moli, te ju posveti svojim roditeljima, pa ako je duša
  na muci u čistilištu, bit će pomognuta; te onoj kući neće moći čarolija
  naškoditi.
  Koji pak ne zna čitati, taj neka moli svaki dan 7
  Očenaša, 7 Zdravomarija I Vjerovanje na čast muke I smrti predragoga
  Isusa Krista Spasitelja našega, kojega želimo svi vidjeti u kraljevstvu
  nebeskom na sve vjeke vjekova. Amen.


  Pomoćna molitva

  Ova
  sljedeća molitva je sv Augustinu po Duhu Svetom objavljena: koji istu
  uza se nosi I čistim srcem pobožno izgovara bit će isti dan kada ovu
  molitvu moli potpomognut od pogibelji vode i vatre, od svake nesreće
  duše I tijela, te neće naglom I nepripravnom smrću umrijeti.

  O
  Bože, budi meni siromašnom grešniku milostiv I čuvaj me svaki dan
  života mojega, Bože Abrahama, Bože Izaka, Bože Jakova, smiluj se meni
  pošalji mi u pomoć svetog arhanđela Mihaela, koji će me braniti od
  mojih neprijatelja.
  O sveti arhanđelu Mihaelu, molim te da me svojom
  pomoći, koju si zaslužio I na pomoć jedinorođenog Sina Božjeg našega
  Gospodina Isusa Krista, oslobodiš od svake nesreće I smrtne pogibelji.
  Sveti Gabrijelu, sveti Rafaele I svi sveti Anđeli I arhanželi dođite mi u pomoć!
  Molim
  vas da svim nebeskim silama mene obranite od nagle smrti; da mi
  podijelite pomoć I jakost, da mi nečisti duh ovoga dana ne naškodi,
  niti vatrom niti da me može raniti u bdijenju I snu.
  Vidite krst + Gospodinov, bježite vi protivnici I neprijatelji: Lav od poroda Jude nadvladao je okorjeloga Davida.
  Aleluja!
  Ti Spasitelju zemlje, posveti nas, koji si nas svojim životom I svojom svetom krvlju otkupio, dođi nam u pomoć.
  Molimo te Gospodine, I Bože smiluj nam se!
  Križu Isusa Krista neka nam dođe u pomoć- proti našim neprijateljima. U ime Oca + I Sina + i Duha Svetoga + Amen.  Moćna molitva, koju je dobro svaki čas uz sebe nositi


  Ova molitva je 14. lipnja 1549. godine na grobu Majke Božje nađena.
  Koji istu pobožno moli ili za sebe moliti dade ili ju pak samo pobožno uza se nosi, neće nikada biti od Majke Božje ostavljen.


  Oče nebeski Bože, dođi u pomoć.
  Isuse Sine Božji, dođi mi u pomoć I posreduj tvome nebeskomu Ocu za mene.
  O
  sveta Marijo, ti blagoslovljena Djevice, , ti ljepoto anđela, ti
  cvijete patrijarha, ti kraljice apostola, ti kraljice mučenika, ti
  kraljice ispovjednika, ti čistoćo djevica moli za me siromašnoga
  grešnika, sačuvaj me od svakoga sadanjega I budećega zla.
  O Presveta
  Djevice Marijo, ti zaručnice Isusa Krista, ti vrata blaženstva, tin ado
  kršćanskih djevica, majko milosrđa, ti izvoru dobrote, ti posudo
  kreposti, tčedo djevičansko, ti dragocjenosti naravi; pribavi mi vječno
  blaženstvo, te milost I oproštenje svih mojih grijeha.
  O
  blagoslovljena Djevice Marijo, ti čudo Božje, ti vrata rajska, ti kruno
  svetoga Duha, ti zvijezdo morska, ti utjeho svete vjere; kroz tebe se
  anđeli vesele I tebi veseljem služe.
  Tako se isto I ja (ime I prezime) tvoj ubogi I ponizan službenik, tebi preporučam, da ću ti vjerno služiti.
  Očuvaj
  me o milosti puna Gospođo, na čas moje smrti pred oštrim, sudom Božjim,
  da se ja dana I časa, kad se moja duša bude od tijela dijelila ne
  plašim I da tamo dospijem gdje ću gledati veliku slavu, koja će biti
  dovijeka. Amen.


  Kristov list

  Moji dragi kršćani ne radite svetkom I nedjeljom, da ne budete od mene kažnjeni I prokleti, slavite pobožno svetu Misu.
  Molite da vam grijehe oprostim.
  Ja
  sam vam dao 3 dana u tjednu za vaš posao, da sebe možete hraniti; a dao
  sam vam također dan za počinak I za slavljenje svete Mise.
  A kada vi svoje molitve svršite, ne propustite siromasima udijeliti milostinje.
  Ako to učinite nećete biti od Boga kažnjeni.
  Ne
  prestupajte Božjih zapovijedi jer inače ćerte biti prokleti I
  iskvareni, vaši sinovi I kćeri će biti kaznama kažnjeni, jer sam ja
  mnogo na drvu križa za vas pretrpio.
  Dajte vi dragi kršćani svakomu, koji bude od vas tražio, ovaj list prepisati, da svaki o dove milosti može dobiti.
  Imajte
  Boga pred očima, sjećajte se moje krvi, koja je za vas prolivena I koji
  ne bude moje zapovijedi vršio bit će od mene na sudnji dan proklet I na
  vijeke izgubljen.
  Ali koji svoje grijehe skrušeno u svom srcu oplače, dobit će po mojoj pravednosti milost oproštenja.

  Ovaj list nađen je u Francuskoj uz velika čudesa u nekom selu milju daleko od varoši Lion.
  Taj
  list poslao je Gospodin Bog po svom anđelu Gabrijelu, koji je bio u
  spodobi sedmogodišnjeg mladića na ovaj svijet došao, da ga ljudima
  čudnovatim načinomdostavi.
  Hodočašćenje svetoga groba gospodina
  našega Isusa Krista, gdje mu je svjetlo mjesto molitve bilo; pohađanje
  groba svete Jelisave (Elizabete) I svete Brigite I druge molitve je
  anđeo Gabrijel naviestio, te što je Isus Krist podnio I pretrpio.
  Znate
  li vi moji dragi, da je bilo 150 vojnika, koji su mene nesmiljeno
  užetom čvrsto svezali I na zemlju bacilli I udarali me 30 puta po
  glavi, na moja pak prsa udarali 108 puta pesnicama I to tako, da nisam
  mogao na zemlji stajati, udarali su me po leđima 109 puta, te su me
  svezanoga za kose vukli po zemlji amo tamo I onda su me povlačili za
  bradu 30 puta, te čvrsto užetom svezan morao sam trčati 6 puta naokolo,
  pa sam morao 56 udaraca na mojem tijelu podnijeti I sve sam pretrpio;
  iz pet rana mojih isteklo je 102 kapi, a iz prsiju 30,000 kapi krvi.
  Ja
  ne zahtijevam od ljudi nego 7 Očenša, 7 Zdravomarija I Vjerovanje da na
  dan izmole , na čast mojim ranama koje sam pretrpio te da poste 4 petka
  u ožujku.
  Doći će iz neba na zemlju I duše njihove k meni u naručaj moj.
  Na sve one, koji budu pobožno ovu molitvu izvršavali, neće nečisti duh nikakva upliva imati.
  Neće umrijeti od nagle I nepripravne smrti.
  Koja žena kod poroda bude imala kod sebe ovu molitvu, vidjeti će u oči smrti bl. Dj. Mariju.
  Na večer će vidjei ista pred očima B.D.M. kao da hoće krv svoju za vjeru proliti.
  Neće bez ispovijedi I svete pričesti umrijeti.
  Ako četvorica ili petorica iz jedne kuće budu pobožno I čistim srcem molili, doći će u nebo.


  Istiniti događaj


  Neki kapetan putujuć šumom naiđe na jednog čovjeka, komu je bila glava I cijelo tijelo isprebijano.
  On
  videć kapetana vikaše: “ O prijatelju čim u varoš ddođeš molim pošalji
  mi jednog ispovjednika da uzmognem svoje grijehe ispovijedati, jer me
  razbojnici napadoše I ozlijediše, tako da već tri dana I tri noći ne
  mogu umrijeti bez ispovijedi.
  Ovaj kapetan nije kasnio izvršiti molbu umirućega.
  Dozove isovjednika onaj se ispovijedio I odmah je dušu ispustio: kod njega je nađen ovaj list I više drugih ovakovih pisama.
  Hvaljen budi Isus Krist! U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga Amen.

  Isuse
  Kriste, koji si Bog I čovjek, očuvaj me u ime Božje od svake pogibelji,
  od puške I sablje, jednom riječi: od svega što se giblje, što se zla
  tiče: u ime Božje da bude od mene željezo, srebro I olovo; ja da budem
  stalno blagoslovljen, snagom nebeskog kruha, kojega je Gospodin
  Spasitelj dao svojim učenicima za hranu.
  Isuse Kriste budi uz mene, te me u ime Božje nedaj pogubiti.
  Gospodine
  Isuse Kriste, budi kod mene u ime Božje, u I izvan svijeta, u varoši u
  selu, u šumi I na polju, oslobodi me pušćanoga I svakojakoga olova,
  strijeljanja odvrati od mene sve puške I sablje na drugu stranu
  smjerajuć I gubeć svu svoju jakost.
  Issue Kriste, blagoslovi me I u
  vatri neprijateljskoj, gdje ti se preporučam dušom I tijelom I svim
  udima u tvoje svete ruke I rane.
  I ovdje izgovarajuć tvoje preslavno
  ime Isus Krist, molim te, tvojoj se svetoj obrani klanjajuć isto
  onakovim plačem, kojim ću ići, tebi na hvalu I diku, prisegu moju
  položiti da mi budeš milostiv u svim mojim djelima, te da mi dadeš
  svagdapo tvojoj volji vojevati, iz vatre sretno izić.
  U te prigode
  zazivljem moje vjerne mrtve, te izabrane zagovornike sv. Pavla, sv.
  Matiju, dv. Jurja, sv. Nikolu, sv. Mihaela arhanđela I sve svece I
  svetice Božje, sv. Anđela Čuvara, koji neka mi bude najvjerniji u
  svakom mjestu prilikei neprilike proti mojim neprijateljima, naime
  ondje, gdje budem stajao spram olovu, sablji I drugim neprilikama, gdje
  im se ovim riječima predajem. Prema ovoj čovječanskoj pogibelji kao
  malomu I velikomu zrnu granata, budem od njih oslobođen križem I s pet
  Rana Kristovih.
  Da onda pred mene stupi u obranu živo tijelo u
  presvetom oltarskom sakramentu posvećeno I u kaležu presveta krv
  Gospodina našega Isusa Krista. Amen.


  Koji ovaj list bude uza
  se nosio ili bi ga htio držati, taj mora svakoga jutra I svake večeri
  moliti 6 Očenaša I 5 Zdravomarija te Vjerovanje na hvalu I čast 5 rana
  Kristovih. Amen.


  Molitva

  Isus se rodio u Betlehemu, stvorio je nebo I zemlju, dao je čovjeku tijelo I dušu.
  To su Židovi začuli.
  Isusa su ulovili I vodili po glatkom putu, koji je bio čavlima pogođen tako, da su noge postale pune krvi.
  Bičevi su ga bičevali, te su ga vodili k void gdej se križ močio.
  Židovi
  ga ismejhivahu: što ćemo početi, hoćemo li križ posjeći Ili Isusa
  navuću na njegov sveti križ, njegove ruke čavlima pribiti, njegovu
  glavu trnjem okruniti, njegova usta octom napuniti.
  Došla je k Isusu njegova sveta Majka te mu rekla: “ O predragi sine ti trpiš pretešku muku.”-
  “O
  predraga majko, ja bih volio još jedan put tako veliku muku trpjeti,
  nego jednu samo dušu pustiti, da u pakao prispije; prostri tvoju svetu
  maramu pod moj sveti križ, da ti pustim tri kapi krvi, jednu za ono
  ravno polje, gdje će rasti bijelica pšenica, čim će se grešnici
  krijepiti, hraniti u svetoj Misi, prikazivati na oltaru svet, svet,
  sveto tijlo Kristovo.
  Drugu kap odnesi na visoku goru gdje će arsti
  crveno grožđe, iz kojega će biti vino čim budu Misu služili na oltaru,
  prikazivali svet, svet, sveta krv Kristova, treću nosi na grešni svijet
  među ono grešno ljudstvo, da opet pere grešni svijet, da ne budu
  grešnici nego djeca Božja, da se prisjete kako je gorka I teška muka
  Kristova. Amen.

   Sada je: sub kol 18, 2018 6:51 pm.