Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  Molitve Gospi Lurdskoj

  Share
  avatar
  ane

  Broj postova : 1018
  Join date : 14.11.2009
  Age : 28

  Molitve Gospi Lurdskoj

  Postaj by ane on ned stu 15, 2009 2:52 pm

  MOLITVA NAŠOJ GOSPI LURDSKOJ
  za bolesnu osobu


  Neporočna
  djevice, evo nas ponizno i pobožno sakupljenih pred Tvojim oltarom, kao
  Bernardica na podnožju blagoslovljene Špilje, gdje si se Ti udostojala
  vidljivo prikazati, da navijestiš sinovima Tvojim pokoru i oproštenje.
  Mi smo sretni što možemo trpjeti da zadovoljimo za grijehe naše i naših
  bližnjih. Tako je isti bolesnik, za kojeg se mi molimo, pripravan piti
  gorki kalež pokore, ali uza sve to ne očajava o oproštenju. Mi se ufamo
  da će dragi Isus po tvojem zagovoru sačuvati u njemu zdravlje duhovno i
  dati mu također zdravlje tjelesno.

  O, Marijo! Sigurno je da u
  nebu možeš koliko hoćeš! Tko, dakle, da nam bude moćnijim zagovornikom
  pred Bogom ako li ne Ti? Ti si Ona, koja si postala svima sve i koja
  svima dijeliš u obilju milosti i to tim više što ih oni više trebaju i
  što imaju manje nade u ljudsku pomoć.
  Ne možemo ni pojmiti da Ti
  nećeš uslišati uzdisaja bolesnikovih, koji se k Tebi utječe, te molba i
  zavjeta njegove mile rodbine i srdačnih mu prijatelja; molitava Tvojih
  svećenika i svih ostalih pobožnih osoba, koje mole i nadaju se, jer
  dobro znaju koliko je Tebi milo kad možeš utješiti one koji uzdišu u
  ovoj suznoj dolini.

  Premilostiva Djevice, ne ostavi bez
  nagrade ufanja, kojim se k Tvom materinskom milosrđu utječe naš dragi
  bolesnik ......... Povrati ga čila ljubavi njegove mile rodbine i učini
  da se možemo što prije vratiti k ovome oltaru da Ti se zahvalimo na
  udijeljenoj nam milosti. Amen.


  MOLITVE U ČAST GOSPE LURDSKE
  ( poput litanija )

  Gospodine, smiluj se!
  Kriste, smiluj se!
  Gospodine, smiluj se!
  Kriste, čuj nas!
  Kriste, usliši nas!
  Oče Nebeski, Bože, smiluj nam se!
  Sine Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
  Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
  Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

  Naša Gospo Lurdska,
  koja si Majka Božja, MOLI ISUSA ZA NAS!

  Naša Gospo Lurdska,
  koja si rekla:'Ja sam
  Bezgrešno Začeće',

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala u Lurdu,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si odabrala slabašnu
  djevojčicu da nas naučiš
  poniznosti i skromnosti,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si odabrala samotnu
  špilju da nsa poučiš kako
  moramo ljubiti samoću,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala ovjenčana
  blistavim svjetlom da nam
  pokažeš veličinu svoje slave,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala u bijeloj
  haljini da nam pokažeš
  kako je krasna nevinost,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala s modrim
  pasom oko bokova, da nam
  time pokažeš kako Ti je
  mila krepost svete Čistoće,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala sa
  sklopljenim rukama, da nas
  poučiš kako moramo moliti,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nosila u rukama
  svetu krunicu da nas time
  opomeneš kako je
  moramo često moliti,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si držala svoje oči
  uzdignute prema nebu, da nam
  pokažeš da je tamo naš cilj,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se ukazala s dvije
  zlatne ruže, da nam poučiš
  kako nam ljubav prema Bogu
  i bližnjima mora biti ravnalom
  i smjerom u našem životu,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si se blago nasmiješila
  da nam time pokažeš
  da nikada ne trebamo zdvajati,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nas pozvala da se
  s Tobom molimo,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nas triput pozvala na pokoru,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si učinila da poteče
  čudotvorna voda,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nadvladala tolike
  protivštine i zapreke od
  strane bezvjeraca i nevjernika,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nas pohodila
  da pokažeš svoju skrb
  i ljubav prema nama,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si nam obećala pravu sreću,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja iscjeljuješ tolike bolesnike,

  Bezgrijeha začeta Djevice,
  koja si utješila toliko žalosnih,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si pomogla tolikim siromasima,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja si učinila i još
  dan-danas činiš tolika čudesa,

  Bez grijeha začeta Djevice,
  koja stišavaš Božju srdžbu,
  MOLI ISUSA ZA NAS!

  MOLITVA NAŠOJ GOSPI LURDSKOJ
  na uspomenu prvog ukazanja

  O,
  Presveta Djevico, mi se s Tobom veselimo radi slave, koju svaki dan
  stičeš u Crkvi svojim vanrednim čudesima; osjećamo se ushićenima nad
  milostima, koje po Tvome zagovoru svijet prima; veseli smo što vidimo
  da se svagdano množi ljubav i pobožnost prema Tebi, kod svih naroda;
  sretni smo što te iza Boga možemo nazivati našom nadom, našim
  utočištem, našim spasenjem! Poslušaj sa nebeskih visina na slavopjeve,
  koje se ore Tebi u slavu na sve strane svijeta, u Katoličkoj crkvi;
  sjedini naše siromašne hvale s onim žarkim, koje Ti iskazuju anđeli i
  sveci u nebu, te ih primi kao svečanu zadovoljštinu radi tolikih
  uvreda, koje sinovi sotone nanose Tvome presvetom Imenu. Mi ćemo biti
  zadovoljni da prolijemo svoju krv, kako bi oprali ovu toliko sramotnu
  ljagu našega bezvjernoga naraštaja. Ti, međutm, primi našu žarku želju,
  kojom molimo da Te svi narodi, svi jezici i sva stvorenja slave i
  časte, da bi mi od slave i čašćenja na ovoj zemlji prešli ka onim
  vječnima na nebu. Tako budi.


  MOLITVA NAŠOJ GOSPI LURDSKOJ
  ( kojom se stavlja vlastita obitelj pod )
  zaštitu Naše Gospe Lurdske

  O,
  Marijo, Majko mudrosti i dobrote, pogledaj milostivim okom na duhovne i
  tjelesne potrebe moje obitelji. Oni, koje ljubim, žive u svijetu čiji
  je duh protivan evanđeoskim savjetima, te su tako izloženi da sagriješe
  i da budu robovima ljudskoga obzira. Ja te dakle zaklinjem da ih štitiš
  i od zla braniš, te čvrsto priljubiš svetoj Crkvi! Neka se uvijek po
  njima vrši volja Božja i neka u žrtvama, koje budu prinosili, uvijek
  odsijeva duh veledušja i kršćanske ljubavi! Ne dvojim ni najmanje da
  ćeš štititi moju obitelj, ali te molim da samo učiniš, da se u svakoj
  potrebi k Tebi utječemo i da ne prestanemo za života i na smrti moliti
  se Tebi i imati čvrsto pouzdanje u Tvoju zaštitu.

  Naša Gospo Lurdska, moli Isusa za nas!

  SJETI SE MAJKO BOŽJA LURDSKA

  Sjeti
  se, Majko Božja Lurdska, one neizmjerne dobrote i moći kojom si sašla
  sa nebesa i više se puta ukazala u špilji, da nama siromašnim
  grješnicima doneseš pomoć. Puna pouzdanja u Tvoju veliku dobrotu i
  milost, dolazim k Tebi da isprosim Tvoju pomoć i zaštitu, jer se još
  nikada nije čulo da bi Ti zapustila onog koji se je k Tebi utekao. O
  prečista Djevice, Majko Božja Marijo, molim Te daj mi sve za moje
  spasenje potrebite milosti. Ne dvojim ni najmanje da me nećeš uslišati,
  jer se od srca kajem za sve svoje grijehe i obećajem da ću ti vjerno
  služiti. Čuj, dakle, milostivo, o mila Majko molitvu moju i dobrostivo
  me usliši. Amen.


  MOLITVA GOSPI LURDSKOJ

  Boze Oče naš, među svim stvorenjima ,
  stvorio si Mariju, savršeno stvorenje, "Bezgrešno začeće".
  Ona je u Lurdu izgovorila svoje ime koje je Bernardica ponavljala.
  Bezgrešna, ovo je vapaj nade: zlo, grijeh i smrt više nisu pobjednici.
  Marijo, znaku nade, zoro spasenja Marijo, ti, nevinosti i utočište grešnika,
  moli za nas! Zdravo Marijo...


  Gospodine Isuse, dao si nam Mariju za našu Majku.
  Ona je sudjelovala u tvojoj muci i uskrsnuću.
  U Lurdu se ukazala Bernardici ražalošćena zbog naših grijeha ali obasjana tvojim svjetlom.
  Po njoj, tebi, Isuse, povjeravamo radosti i žalosti svoje osobne, onih koji su bolesni, kao i cijeloga čovječanstva.
  Marijo, naša majko, naše pouzdanje i naša pomoći,
  moli za nas! Zdravo Marijo...


  Duše Sveti,duše ljubavi i zajedništva.
  U Lurdu je Marija, po Bernardici,tražila da se sagradi kapela i pozivala ljude da tu dolaze.
  Nadahni Crkvu, koju Krist gradi na Petrovoj vjeri, da bude jedno.
  Upravljaj hod Crkveu vjernosti i odvažnosti!
  Marijo, koja si ispunjena Duhovm Svetim,
  koja si zaručnica i službenica,koja si uzor kršćana i majčinsko lice Crkve,
  moli za nas.Zdravo Marijo...


  Za mnoge primljene milosti,za sva obraćenja, oproštenja,ozdravljenja, za sve pozive i obećanja
  koja si ti potvrdila ili potakla, za ljubav služenja drugima na koja si nas ti potakla,
  majko Božja Lurdska,hvala ti! Moli za nas. Zdravo Marijo...
  Sa svom braćom i sestrama, sa svim narodima koji čeznu za mirom i pravdom
  s mladima koji traže svoj put, ti koja si se pokazala kao mlada žena Bernardici,
  sa svima onima koji su žalosni,bolesni, ostavljeni, napušteni,s onima koji se suočavaju s očajem:
  naša Majko Lurdska, moli za nas. Zdravo Marijo...


  Budući da si ti osmjeh Božji, odsjaj svjetla Kristova,prebivalište Duha Svetoga,
  jer si izabrala Bernardicu u njezinoj nedostojnosti, jer si ti zvijezda jutarnja,
  vrata nebeska, i prvo proslavljeno stvorenje divimo ti se, veličamo te, kličemo ti i s tobom pjevamo
  čudesna djela Božja.


  Veliča ... Velica Dusa Moja Gospodina
  Velica dusa moj Gospodina
  i klikce duh moj u Bogu mome Spasitelju,
  sto pogleda na neznatnost sluzbenice svoje:
  odsad ce me, evo, svi narastaji zvati blazenom.
  Jer velika mi djela ucini Svesilni, sveto je Ime njegovo.
  Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima sto se njega boje.
  Iskaza snagu misice svoje, rasprsi oholice umisljene.
  Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.
  Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.
  Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeca ocima nasim:
  Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Amen..

  PRESVETA DJEVICE MARIJO

  Majko
  i kraljice moja:Tvojemu bezgrešnomu Srcu posvećujem i predajem sebe i
  čitavo svoje biće,svoje misli,riječi i djela.Raspolaži samnom i sa
  svime što mi pripada sada i u vječnosti na hvali i slavu presvetoga
  Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje cijeloga svijeta.Bezgrešna moja
  Majko,pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo
  pripadam svome Otkupitelju.Daj da poptu Tebe slušam poticaje Duha
  Svetoga.Neka se u meni i po meni,uvijek i u svemu vrši volja Božja.Amen


  MOLITVA NA ČAST MAJKE BOŽJE LURDSKE


  Marijo, ukazala si se Bernardici

  u pukotini stijene.

  U hladnoću i sivilo zime

  sa sobom si unijela

  toplinu, svjetlost i ljepotu.

  U često mračne dubine našega života,

  u dubine svijeta

  gdje je zlo tako moćno,

  donesi nadu,

  povrati nam pouzdanje!

  Ti, Bezgrešno Začeće,

  pomozi nama grešnicima.

  Daj nam poniznost

  da mijenjamo srce,

  hrabrost da činimo pokoru.

  Nauči nas moliti za sve ljude.

  Vodi nas izvoru istinskog života.

  Daj da hodočastimo s tvojom Crkvom.

  Jačaj našu čežnju za euharistijom,

  kruhom života na našem putu.

  Duh Sveti izveo je u tebi,

  Marijo, čudesna djela.

  Svojom te snagom postavio blizu Oca,

  u slavi svoga vječnog Sina.

  Milostivo pogledaj

  na naša jadna tijela i srca.

  Budi nam sjaj

  blagoga svjetla na času naše smrti.

  Zajedno s Bernardicom,

  kao tvoja siromašna djeca,

  molimo ti se, Marijo,

  da bismo kao i ona

  unišli u duh Blaženstava.

  Tada ćemo i ovdje upoznavati

  radost nebeskoga kraljevstva

  i s tobom zajedno pjevati

  Veliča duša moja Gospodina.

  Nek ti je slava, Djevice Marijo,

  blažena službenice Gospodnja,

  Majko Božja,

  prebivalište Duha Svetoga! Amen.

   Similar topics

   -

   Sada je: sub kol 18, 2018 6:51 pm.