Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  Svetkovina Svih svetih i spomen svih vjernih

  Share

  Sanja

  Broj postova : 2192
  Join date : 18.06.2009

  Svetkovina Svih svetih i spomen svih vjernih

  Postaj by Sanja on sub lis 31, 2009 12:15 pm

  Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom

  Svi Sveti

  1. studenoga / Svetkovina svih svetih- Sveci i svetice - proglašeni i neproglašeni - naša su braća i
  sestre u slavi koji nas potiču svojim primjerom i pomažu svojim zagovorom.

  Kršćani Istoka slavili su od 4. stoljeća spomen svih svetih mučenika 13. svibnja ili u nedjelju nakon Duhova. Rimski car
  darovao je papi Bonifaciju IV. (608-615) velebnu građevinu rimskog Panteona,
  koji već sto godina nije služio kao poganski hram. Papa je 13. svibnja 609. dao
  na 28 kola prenijeti kosti mučenika iz katakombi, sahraniti ih u Panteonu i
  posvetio je tu građevinu u crkvu svih svetih mučenika. Kroz sto godina razvilo
  se štovanje svetaca koji nisu mučenici, pa je papa Grgur III. (731-741) u
  bazilici sv. Petra na vatikanskom brežuljku dao sagraditi kapelu svih svetih. U
  njoj su se slavili svi sveti l. studenoga. Papa Grgur IV. (828-844) odredio je
  da se u cijeloj Crkvi slavi jedan spomen svih svetih, i to 1. studenoga.

  Povjesničari kažu da je jedanod razloga za taj datum (a ne 13. svibnja) bolja mogućnost ishrane hodočasnika koji su dolazili u Rim.
  Smisao svetkovine vidimo u molitvama dana: u zbornoj ističemo da zajedno slavimo zasluge svih svetih i
  prosimo da nam Bog udijeli veće obilje svoga milosrđa što je više naših
  zagovornika u nebu. U darovnoj prosimo da se zauzmu za naše spasenje sveti koji
  su već postigli besmrtnost. U popričesnoj molimo da kao putnici na zemlji
  napredujemo u svetosti.
  Saborska obnova donijela je novo predslovlje ove svetkovine u kojoj je istaknuta povezanost Crkve na putu zemaljskom sa svetima u nebu, koji su Crkva na cilju nebeskom:

  "Danas slavimo tvoj
  sveti grad,
  svoju domovinu, nebeski
  Jeruzalem;
  ondje te zauvijek hvale
  preobraženi udovi Crkve,
  naša braća i sestre u slavi;
  onamo u vjeri i mi putujemo,
  ohrabreni njihovim zagovorom
  i primjerom."
  Ubijelili su haljine svoje u
  krvi Jaganjčevoj (Otk 7, 2-4.9-14)

  Otkrivenje u poglavljima 4.
  do 22. sadrži apokaliptička viđenja Ivana vidioca. Sveti vidjelac želi ojačati
  progonjenu braću i sestre u Maloj Aziji potkraj prvog stoljeća te njima i svim
  kasnijim čitateljima otkriti smisao povijesti u kojoj se Zmaj sa svojim
  sljedbenicima bori protiv Jaganjca i njegovih sljedbenika. Poglavlje 7.
  nastavak je viđenja knjige sa 7 pečata "iznutra i izvana ispisane"
  (5,1) koja je simbol povijesti svijeta. Između otvaranja 6. i 7. pečata Ivan
  vidi 4 anđela koji spremaju eshatonsku nevolju, ali bivaju zaustavljeni dok se
  na čelima ne obilježe sluge Božje i sljedbenici Jaganjčevi.
  "Opečaćeni su" iz
  "svih plemena sinova Izraelovih" (r. 3) te "veliko mnoštvo... iz
  svakog naroda i plemena i puka i jezika" (r. 9). U ovom viđenju Ivan
  najavljuje posebnu brigu Božju za povijesnu Crkvu, sastavljenu od krštenika iz
  različitih naroda svijeta. Drugi dio viđenja prikaz je nebeskog bogoslužja,
  gdje proslavljeni mučenici, stradali u progonima od rimske poganske vlasti,
  pjevaju zajedno s anđelima uskrslom Kristu, simbolski predstavljenom u
  Jaganjcu. Sveci u nebu odjeveni su u
  bijele haljine, s palmama u rukama. To je pobjednička boja i pobjednički znak.
  "Nevolja velika" iz koje su oni došli jest državni progon kršćana, a
  onda kroz povijest to je i svaki ljudski život, jer i u državi naklonjenoj
  kršćanstvu nije lagano biti dosljedni kršćanin.
  Za vjernike na proputovanju zemaljskom i za one koji su već stigli u nebesku slavu svojstveno je da su
  "oprali svoje 417 haljine i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj" (r. 14).
  Ovaj izraz podsjeća na krštenje kao životno pranje vjerničkim oslanjanjem na
  Krista raspetog i uskrslog. Ef 5, 26 zove sakrament pristupa Kristu i Crkvi
  "kupelj vode uz riječ" a Tim 3, 4 "kupelj novog rođenja i
  obnavljanja po Duhu Svetom". Oprati životne haljine znači prihvatiti
  oproštenje grijeha koje Bog nudi po Kristu u Crkvi. "U krvi Jaganjčevoj"
  odnosi se na euharistiju kao sakrament kojim kršćani pod predsjedanjem
  zaređenog predstojnika uprisutnjuju smrt i uskrsnuće Kristovo. -Ovo čitanje u
  našoj misi znači da su sveci - proglašeni i neproglašeni - postali blizi Bogu i
  ljudima ostvarujući u životu krsnu posvećenost i hraneći se na gozbi tijela i
  krvi Kristove.

  Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3, 1-3)

  Ovo je početak odsjeka s poticajima na život dostojan sinova i kćeri Božjih. Ljubav koju nam je
  "Bog darovao" jest dioništvo na sinovstvu Isusa, jedincatog Sina
  Očeva. Isus raspeti i uskrsli neopoziv je znak i sredstvo ljubavi Božje prema
  svim ljudima. "Svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega" -
  utjeha je obespravljenim i zapostavljenim kršćanima u ondašnjoj rimskoj državi.
  Ako je Učitelj bio zapostavljen, mogu biti i učenici. Udioništvo u Isusovu
  sinovstvu nije tek budući dar u vječnosti: "Sad smo djeca Božja!" Tko
  je krsnom vjerom pridružen Kristu te se hrani njegovom riječju i sakramentima,
  on jest dionik Isusova sinovstva već na ovom svijetu. To pretpostavlja vršenje
  Isusovih odredaba, što znači teženje za svetošću koja je krštenjem darovana i
  zadana.
  Dostojanstvo Božjih sinova i kćeri očitovat će se potpuno i postat će neizgubivo tek po završetku zemaljskog proputovanja, u eshatonu: "Kad se očituje, bit ćemo mu slični, jer vidjet
  ćemo ga kao što jest!" "Vidjeti" ovdje znači biti pripušten u
  Božju blizinu, iskustveno doživljavati Božju dobrotu i milosrđe. Živjeti s
  takvom nadom, znači čistiti se od ljudskih nedostataka, a i to je izraz težnja
  za svetošću na koju su u Crkvi pozvani svi krštenici. Takvu svetost postižu
  vršenjem svojih ljudskih i vjerničkih dužnosti, obdržavajući kao vrhunsku
  zapovijed ljubav prema Bogu i ljudima.
  Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih
  akcija (Mt 5, 1-12)

  Blaženstva su u današnju
  liturgiju uvrštena kao put k svetosti kojim su išli današnji slavljenici i
  poticaj nama vjernicima na zemlji da idemo njihovim stopama. Sveci i svetice -
  proglašeni i neproglašeni - naša su braća i sestre u slavi koji nas potiču
  svojim primjerom i pomažu svojim zagovorom.
  Blaženstva su izraz Isusova
  pounutarnjenog i eshatonski usmjerenog ćudoreda.
  Za razliku od farizeja, koji
  su naglašavali obdržavanje izvanjskih propisa radi snošljivog življenja na zemlji
  i Božjeg blagoslova u zdravlju i dugom životu, Isus traži moral srca. Sam Isus
  je siromah koji pokazuje da u svakoj životnoj situaciji čovjek može ostati
  otvoren Bogu i bližnjemu. On je ožalošćeni koji u Bogu traži i nalazi utjehu;
  krotki koji ne obavlja nasilno svoje životno poslanje; gladan i žedan
  pravednosti kojega će Bog nasititi; milosrdan, čist srcem, mirotvorac, nevino
  progonjen. Zato su blaženstva njegov program i primjer pounutarnjenog i
  eshatologiziranog ćudoreda.
  Ključno je prvo: siromasi duhom.
  Ono s tri sljedeća, koja su zapravo podvrste religijski prihvaćenog siromaštva,
  predstavlja određena stanja koja su nezaobilazna a čovjek u njima može
  raskinuti ovisnost o Bogu i ljudskoj braći i sestrama. Tko ta stanja prihvaća
  strpljivo, njegovo je kraljevstvo nebesko. Bog u njemu već sada milosno vlada,
  a u eshatonu će ga kvalitetno utješiti. Ispunit će cilj njegova životnog
  putovanja. Nasitit će ga životnim smislom, što ne može dati zemaljska hrana i
  piće.
  U drugom dijelu određene su
  akcije koje vjernik može i treba poduzimati. Ovdje je ključno blaženstvo o
  čistima srcem koji će Boga gledati. Farizeji su bolesno naglašavali vanjsku
  čistoću, odvojenost od pogana i grešnika, pranje zdjela, subotnji počinak,
  post. Isus traži unutarnju čistoću srca i nakane. Tko djeluje iz takvog srca,
  Boga će gledati, jer je već sada u prijateljstvu s Bogom i fizička smrt neće
  raskinuti to prijateljstvo. Među akcijama koje je Isus poduzimao i koje
  preporučuje svojim sljedbenicima jest miran suživot i izmirivanje ljudi. One
  koji mir čuvaju i miru pridonose Isus uzdiže na rang svojih odnosa s Ocem:
  "Oni će se sinovima Božjim zvati!" Makar i ne pripadali izričito među
  Isusove sljedbenike, svi koji pravi i trajni mir izgrađuju sinovi su i kćeri
  Božje.
  Blaženstva su poziv na rast u
  svetosti koja nam je svima darovana i zadana.

  Uskrsnuće mrtvih snagom Krista

  Spomen svih vjernih mrtvih

  2. studenoga - spomen svih
  vjernih mrtvih /Krštenje je vjernički pristanak uz Isusa i Crkvu. Ono kršteniku
  utiskuje duhovni biljeg koji ostaje neizbrisiv. Zato se valjano krštenje ne
  može ponavljati. Tko je proputovao zemaljski život opečaćen krsnim biljegom,
  ostaje pridružen Kristu raspetom i uskrslom i kroz tajnu fizičke smrt

  Prvi kršćani preuzeli su od svojih sugrađana kulturu štovanja mrtvih, ali su odbacili obredno naricanje i gozbe na grobovima
  pokojnika. Umjesto toga uveli su molitve za pokojne s misnom žrtvom kao
  pridruživanjem pokojnih vjernika Kristu raspetom i uskrslom. To se činilo na
  dan ukopa, treći dan od ukopa, zatim sedmi i trideseti dan te na godišnjicu. U
  vrijeme progona groblja su bila najsigurnija mjesta za okupljanja vjernika zato
  što je država dopuštala i štitila štovanje mrtvih te okupljanje na grobovima.

  Godišnji spomen svih vjernih mrtvih počeo se ustaljivati na 2. studenog, sutradan iza Svih svetih kao
  blagdana zajedništva Crkve na putu zemaljskom s Crkvom u domovini nebeskoj, u
  samostanima klinijevske reforme od početka XI. stoljeća i brzo se proširio po
  cijeloj Crkvi. Od XV. stoljeća u Španjolskoj je nastao običaj da tog dana svaki
  svećenik smije slaviti tri mise za pokojne, a papa Benedikt XV. proširio je taj
  običaj godine 1915. na cijelu Crkvu.
  Sabor je u Konstituciji o liturgiji odredio da se preradi sprovodni obred kako bi jasnije "izražavao
  vazmeni značaj kršćanske smrti te bolje odgovorio prilikama i običajima
  pojedinih krajeva" (SC br.~81). Misal sadrži tri misna formulara za
  današnji dan. Čitanja se uzimaju iz Red sprovoda.

  Ovdje predlažem treći misni obrazac Spomena svih vjernih mrtvih i čitanja koja su povezana s misnim
  molitvama tog obrasca. Dan mrtvih je obnova vjere u uskrsnuće mrtvih, molitva
  za naše pokojnike i zahvalnost mrtvima za dobro kojemu su nas učili. Molitve
  mise koju odabiremo povezuju smrt pojedinog vjernika s Kristovom smrću i
  uskrsnućem, a popričesna ističe da krsna povezanost s Kristom traje i nakon fizičke smrti.

  Zborna
  Bože, tvoj je Sin pobijedio
  smrt i prešao u nebo.
  Udijeli svojim vjernim
  mrtvima, koji su nadvladali ovaj smrtni život, da uvijeke gledaju tebe,
  svoga Stvoritelja i Otkupitelja.

  Ovom molitvom izrečena je vjera kršćana da je Isus svojom smrću i uskrsnućem nadvladao smrt i posijao sjeme uskrsnuća u svakog čovjeka osobno. Smrt je prijelaz u trajno
  prijateljevanje s Bogom.

  Darovna
  Gospodine, primi ovaj prinos
  što ti ga prikazujemo za
  svoju braću i sestre koji su usnuli u Kristu:
  ova jedinstvena žrtva
  nek im raskine lance smrti te
  udu u život vječni

  Ovdje je prisutna vjera da pokojnici koji umiru pokajani (ili opremljeni sakramentima vjere) mogu poći u
  čistilište kao stanje i mjesto čišćenja. Za njih prikazujemo Kristovu žrtvu da
  im Bog izbriše ljudske slabosti i skrati čistilišne muke.

  Popričesna

  Gospodine, prinijeli smo
  žrtvu za tvoje pokojne sluge.
  Dao si im milost krštenja,
  po velikom milosrđu uvedi ih
  u puninu vječne radosti

  Krštenje je vjernički pristanak uz Isusa i Crkvu. Ono kršteniku utiskuje duhovni biljeg koji ostaje
  neizbrisiv. Zato se valjano krštenje ne može ponavljati. Tko je proputovao
  zemaljski život opečaćen krsnim biljegom, ostaje pridružen Kristu raspetom i
  uskrslom i kroz tajnu fizičke smrti.


  Sve ove misli prisutne su u Prefaciji IV za pokojne u kojoj svećenik u ime sabrane zajednice zahvaljuje
  Bogu što Krist "jedini smrt prihvati da nas zakona smrti oslobodi; jedini
  je htio umrijeti da mi zauvijek živimo".

  Ja znadem dobro: moj
  Izbavitelj živi (Job 19, 1.23-27a)

  Red sprovoda, str. 38. Ovo je jedno od 7 čitanja iz SZ ponuđenih za red sprovoda i misu za pokojne. Sjetimo se da je Knjiga o Jobu pjesnički spis Staroga zavjeta u kojem je obrađeno pitanje
  prisutno kod naroda Starog bliskog istoka: zašto se pravedan i pobožan čovjek
  razbolijeva i pati, koji je smisao ljudske patnje na zemlji, bez obzira da li
  je nanesena bolešću, prirodnom nepogodom ili zlobom ljudi. Job nije prihvaćao
  uobičajeni odgovor ljudi svoga vremena prema kojemu bi patnja bila Božja kazna
  za grijehe - javne ili tajne. Za Joba je patnja preozbiljno pitanje da bi se
  moglo riješiti kratkim odgovorom, ako je uopće rješivo.

  Knjiga je spletena od više naizmjeničnih govora Jobovih trojice prijatelja Bildada, Sofara i Elihua te
  Jobovih odgovora. Na kraju progovara Bog koji traži od Joba i njegovih
  sugovornika da prihvate svoju ljudsku kontingentnost, jer ne mogu pronaći
  odgovore na sve zagonetke života. Naš odlomak je dio Jobova petog odgovora
  nakon Bildadova drugog govora. U cijelom odgovoru Job ispovijeda svoju vjeru u
  Boga koji kao da ga je u bolesti napustio smatrajući da je to napuštanje samo
  privremeno. Predviđa da će njegova bolest uskoro završiti smrću i prihvaća da
  je Bog tako odredio, makar Jobu vjernička savjest ne predbacuje da bi takva
  prerana smrt bila Božja kazna za osobne grijehe. Bog će ipak jednom pokazati da
  je Job živio po njegovu zakonu i nada se da će biti prisutan kad Bog bude
  priređivao konačni sud.
  Predviđajući svoju skoru smrt, Job u našem odlomku govori: "O kad bi se riječi moje zapisale i kad
  bi se u mjed tvrdu urezale; kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen
  vječan uklesale". U ono doba pisalo se na koži, na glinenim pločicama
  (prijesnim pa se tekst ispekao i transportirao do naslovnika) i na kamenim
  spomenicima. Sva sredstva zapisivanja u svome vremenu i kraju Job priziva
  stojeći pred smrću i želeći zabilježiti svoju vjerničku oporuku. On se osjeća
  nerazumljen od žene koja mu se ruga što je uzaludno bio pobožan a svejedno ga
  snašla bolest, izrugan od prijatelja, zaboravljen od mještana.

  "Ja sam dobro: moj
  Izbavitelj živi" (r. 25).

  U skladu s ondašnjom vjerom Židova o odlasku u
  Podzemlje svih umrlih, Job ovim izražava uvjerenje da će mu Bog, koji je sami
  život, omogućiti u Podzemlju izvjesni stupanj svijesti. Za
  "izbavitelj" stoji u hebrejskom goel, a to je rođak koji je bio dužan
  pribaviti sredstva za otkup člana obitelji koji je zapao u ropstvo ili za
  osvetu rođaka kojemu je nanesena teška nepravda. Smatrajući Boga svojim goelom,
  rođakom Job pokazuje da u bolesti i na samrti ostaje otvoren Bogu savezniku
  koji vodi računa o svakom čovjeku.

  U Starom zavjetu još nije bila iskristalizirana vjera u osobno uskrsnuće. Zato Jobov usklik: "I
  posljednji će on nad zemljom ustati" je uvjerenje da će Bog jednom suditi
  žive i mrtve te da će njegov sud biti pravedan.

  "A kad se probudim, k
  sebi će me dići" (r. 26).

  Na onom stupnju vjere Job je bio siguran da mrtvi
  na neki način dalje egzistiraju i zato je mogao naslutiti "dizanje"
  mrtvih na opći sud. U Novom zavjetu iskristalizirat će se vjera u tjelesno
  uskrišenje. Job vjeruje da će ga Bog opet uzeti u svoje prijateljstvo: "Iz
  svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ću ja kao svojega gledati". On na
  samrti vjeruje u Božju naklonost prema čovjeku. Svoje bolesno tijelo on naziva
  "put" (hebrejski basar). To je sav čovjek ukoliko je zemljani,
  podložan bolesti, smrti i grijehu. Job ovim prihvaća svoju smrtnost i čezne za
  trajnim gledanjem Boga.

  Krist uskrsnu, prvina od
  mrtvih (1 Kor 15, 20-28)

  Cijelo 15. poglavlje Prve Korinćanima je Pavlov dogmatski traktat o uskrsnuća Isusa i vjernika koji su mu pridruženi vjerom i krštenjem. Iz Dj 24, 15 vidimo da su Pavao i drugi
  misionari propovijedali uskrsnuće "pravednih i nepravednih", to jest
  svih ljudi. Ovdje je Apostol prvenstveno okrenut vjernicima koji su po krštenju
  pridruženi Kristovoj smrti i uskrsnuću te time sjeme uskrsnuća nose u svoj
  zemaljski grob.
  Ovo Pavao piše vjernicima koji pod utjecajem ondašnje filozofije nisu cijenili tijelo nego su ga smatrali
  zatvorom duha. Smatrali su da Isusovo tjelesno uskrsnuće nije važno, a
  vjernicima koji već u ovom životu posjeduju vječni život po milosti Božjoj,
  uskrsnuće nije potrebno. Za Pavla kao vjernika sa starozavjetnim poimanjem
  ljudske cjelovitosti, sastavljene od duha i tijela, čovjek ne bi bio u
  vječnosti sretan, kad i njegovo tijelo ne bi imalo udjela na životu vječnom.

  Protiv nekih koji su (u r.12) tvrdili da nema uskrsnuća od mrtvih pa ni Krist nije uskrsnuo, Apostol
  snažno tvrdi: "Krist jest uskrsnuo od mrtvih, prvina usnulih!" (r.
  20). To je bitni sadržaj koji misionari propovijedaju. Na takav sadržaj vjere
  pristaju krštenici kad prije krsta ispovijedaju vjeru Crkve. Stanje pojedinca
  poslije fizičke smrti a prije općeg uskrsnuća svetih spisi kršćana nazivaju
  "usnućem" u znak vjere da se osoba nije posve ugasila, da je nešto od
  ljudskog "ja" i dalje živo. Isus je "prvenac usnulih" zato
  što je prvi ustao na novi i trajni život. I to tjelesno ustao. Nakon
  "prvenca" slijedit će o općem uskrsnuću i ostali ljudi, svi ljudi, od
  kojih će jedni biti probu8eni na uskrsnuće slave, a drugi na vječnu osudu.
  Reci 21-23 su usporedba Adama i Isusa. Adamu pripadaju svi ljudi time što su rođeni u zemaljsku egzistenciju.Isusu kao novom Adamu ljudi se mogu priključiti osobnom odlukom. Po prvom Adamu
  došla je na svijet smrt kao pripuštenje Božje za izvorni grijeh. Po drugom
  Adamu dolazi uskrsnuće zato što Bog prihvaća njegovu smrt i uskrsnuće u prilog
  svim ljudima. Uskrslog Krista Pavao drugdje naziva "prvorođencem među
  mnogom braćom" (Rim 8, 29), "prvorođencem svakog stvorenja,
  prvorođencem od mrtvih" (Kol 1, 15.18). Prvorođenac je u Starom zavjetu i
  kod starih naroda bio nosilac obiteljskih prava i tradicije. Isusa je Bog
  učinio prvorođencem obnovljenog čovječanstva u kojem grijeh i smrt nemaju
  zadnju riječ nad životom pojedinaca, grupa i naroda. U Adamu kao glavi starog
  čovječanstva svi umiru, a u Isusu kao glavi novog čovječanstva svi imaju ponudu
  uskrsnuća na blaženu vječnost. "Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u
  Kristu svi oživjeti" (r. 22).
  Ustali dio našeg današnjeg odlomka govori o svršetku svijeta. Krist je prvi ustao od mrtvih a o njegovu
  Dolasku slijedit će ostali. Za "svršetak" stoji u grčkom izvorniku
  telos što zapravo znači "ispunjenje, postignuće svrhe, završetak". Iz
  ovakvog izraza izlazi Pavlovo uvjerenje da ljudska povijest ima cilj prema
  kojemu je Bog vodi a dovršit će se ispunjenjem Božjeg plana o svim pojedincima
  i narodima. To je svršetak transformacije, ne svršetak uništenja. "Krist
  treba da kraljuje" već sada u povijesti ljudskog roda, a o eshatonskom
  ispunjenju predat će "kraljevstvo Bogu i Ocu" (r. 24-25). Djelo
  spasenja sada se u svijetu odvija tiho i nevidljivo, a o eshatonu će se svima
  očitovati. Motiv o podlaganju svih neprijatelja "pod noge svoje" uzeo
  je Pavao iz Ps 110, 1. To je u starini bila religiozna pjesma na dan
  intronizacije kralja iz Davidove dinastije u Jeruzalemu. Kad je izumrla
  Davidova loza, narod je nastavio pjevati ovu nadahnutu pjesmu te u Davidovu
  potomku gledati budućeg Mesiju. Za Pavla i prve kršćane Isus je Mesija na kojem
  su ispunjena obećanja o Davidovu potomku. On će na kraju povijesti podložiti
  sebi protivničke sile koje sada imaju utjecaj na pojedince i cijeli ljudski
  rod. Iz daljnjeg teksta izlazi da je glavni neprijatelj proslavljenog Mesije
  smrt koju Pavao na liniji starozavjetnih psalama personificira, to jest govori
  o njoj kao da je osoba. O ponovnom Isusovu dolasku oživjet će tjelesa mrtvih i
  tako će biti definitivno pobijeđena smrt. U r. 27 "... koji mu je sve
  podložio" je aluzija na Ps 8, 7 gdje se govori o veličini svakog čovjeka:
  "Vlast mu dade nad djelima ruku njegovih i njemu pod noge sve podloži".
  Isus je svojom poslušnošću Ocu prvi čovjek svakom žilicom svoga bića odan Bogu.
  Bog ga je po uskrsnuću proslavio i dao mu moć (naziv "Gospodin") da
  podlaže Ocu nebeskom ljude i duhovna bića u toku povijesti. To je usrećujuće
  podlaganje, ne tiranija. Sada proslavljeni Krist vrši Božji suverenitet nad
  ljudima i prirodom a o paruziji će se i sam vidljivo, u ime ljudske braće i
  sestara, kao utjelovljeni Sin i prvi čovjek, podložiti Ocu nebeskom.
  Ovim odlomkom Pavao veže uskrsnuće vjernih mrtvih uz Isusovu uskrsnu proslavljenost te uči da ljudska povijest ide prema cilju koji joj je Bog u Kristu odredio. Moliti za mrtve zato
  znači vjerovati u prekogrobni život i u smisao ljudskog života na zemlji

  Ja sam uskrsnuće i Život (Iv 11, 17-27)

  Red sprovoda, str. 80. Udanašnjem redu sprovoda odraslih ponuđeno je 17 odlomaka kao evanđelje za
  sprovod ili za ukopnu misu. Sam događaj uskrišenja Lazara, koji Ivan prikazuje
  vrlo opširno radi simbolskog prikazivanja Isusa kao darovatelja života, ponuđen
  je u dva odlomka: u prvom je naglasak na razgovoru između Isusa i pokojnikove
  sestre Marte a u drugom na samom dozivanju Lazara od mrtvih i Isusovoj sućuti
  prema ožalošćenoj obitelji. Uzimamo prvi odlomak jer se u njemu prikazuje
  važnost vjere za uskrsnuće.

  Radi potrebe da se ukopni obred ne odulji, ispušten je uvodni dio (r. 1-16) u kojem Lazarove sestre iz
  okolice Jeruzalema šalju Isusu poruku da je njihov brat ozbiljno bolestan i
  mole ga da dođe dok ne bude prekasno. U tim uvodnim napomenama Isus je prikazan
  kao prijatelj Lazarove obitelji kod koje je morao za vrijeme svojih
  hodočašćenja u Jeruzalem nailaziti s Dvanestoricom. Isus je sa zahvalnošću
  prihvaćao gostoprimstvo i pažljivo se ponašao u kući prijatelja da on i njegovi
  pratioci ne budu na teret cijeloj obitelji. Znao je prijatelj biti i
  prijateljstvo njegovati. Kad je Isus krenuo prema Betaniji, Lazar je već bio
  mrtav, a kad je tamo stigao, bio je četvrti dan u grobu. Židovi onog vremena
  vjerovali su da se pokojnikov duh zadržava tri dana uz grob a onda nastupa
  vrijeme potpunog umiranja. Kroz to vrijeme prijatelji dolaze podijeliti žalost
  s ožalošćenom obitelji. Oni su iz Jeruzalema, svetog grada u kojem će vjerski
  poglavari nešto kasnije zaključiti da Isus treba umrijeti. U Ivanovoj zajednici
  Marta je morala imati važniju ulogu pa joj Ivan prilikom Isusova pohoda
  pripisuje dulji razgovor s Isusom. Iz Lukina evanđelja znamo da se više brinula
  za dobar smještaj i hranu gostiju, dok je Marija sjedila do Isusovih nogu i kao
  prava učenica upijala svaku njegovu riječ.

  Marta prilikom susreta zove Isusa Gospodinom, čime ispovijeda vjeru da Bog po njemu djeluje:
  "Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god
  zaišteš od Boga, dat će ti!" (r. 21-22). Marta priznaje da je Bog izvor
  Isusove čudotvorne moći, ali zna da Isus ne pravi čudesa radi impresioniranja
  publike. Isus pomno odmjerava kad će se poslužiti čudotvornom moći
  iscjeljivanja i oživljavanja mrtvih da bi ljudima objavljivao Boga koji spašava
  ne samo duhovno nego i tjelesno.
  Isus ožalošćenoj Martinajavljuje da će njezin brat uskrsnuti, a ona iznosi zajedničku vjeru svoju i
  Isusovu u opće uskrsnuće o svršetku svijeta. Isus to opće uskrsnuće povezuje s
  vjerom u njega i najavljuje sadašnje uskrišenje Lazara u znak da on može
  oživljavati mrtve. Značajno je da Isus prema četvrtom evanđelju uči kako vječni
  život počinje već za zemaljskog života, po osobnoj i čvrstoj vjeru u njega:
  "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, živjet će. I tkogod živi i
  vjeruje u mene, neće umrijeti nikada" (r. 25-26). U ranijem toku svoga
  djelovanja Isus je isticao kako je on kruh živi, pastir dobri, vrata k ovcama.
  Sada kaže da je uskrsnuće i život. U ovakvim izjavama "Ja sam..."
  Isus objavljuje što jest ljudima, što nudi vjernicima. Dakako da time
  objavljuje i svoj jedinstveni odnos s Ocem pa govori i što jest obzirom na
  Boga, što je u svojoj intimnoj biti. Tko sada vjeruje u Isusa, neće umrijeti
  nikada. Vjera u Isusa ne izuzima kršćane od fizičke smrti. Ovdje se misli na
  duhovnu smrt kao trajnu i nepopravljivu udaljenost od Božjeg prijateljstva.
  Isus garantira već sada prijateljstvo s Bogom koje je pravi život, a fizičkom
  smrću ono se samo nastavlja u drugačijem obliku.
  Isusovo pitanje Marti tiče se svakog od nas u današnjoj Crkvi i na bogoslužju Crkve: "Vjeruješ li
  ovo?" (r. 26b). Nije dosta biti poučen u vjeri i odgojen u religioznoj
  obitelji. Svatko mora zauzeti osobni stav prema Isusu darovatelju života. Traži
  se osobna vjera.
  Marta odgovara da vjeruje
  kako je Isus Mesija i Sin Božji, "onaj koji dolazi na ovaj svijet"
  (r. 28). Vjeruje da je Božji opunomoćenik, iako će još morati rasti u vjeri da
  Isus sada daje život te da može uskrisiti njezina mrtva brata.
  Ove misne molitve i čitanja u misama za pokojne s jedne strane sadrže molitvu Crkve za vjerne mrtve a s druge strane tješe vjernike na putu zemaljskom prigodom smrti njihovih najdražih. Ta
  dvostruka svrha liturgije za pokojne posebno se vidi u svečanom završnom
  blagoslovu na misi za pokojne koji bismo mi svećenici trebali češće
  upotrebljavati:
  Blagoslovio vas Bog svake utjehe
  koji je u neizrecivoj dobroti
  stvorio čovjeka i uskrsnućem svoga Jedinca
  svima vjernima kao nadu
  vječnoga Uskrsa Amen.
  Nama koji smo još ovdje na
  zemlji na životu, nek udijeli oproštenje grijeha
  da pokojnima dade mjesto
  svjetlosti i mira Amen.
  Mi vjerujemo da je Krist
  uistinu uskrsnuo od mrtvih;
  dao nam Gospodin s njime
  trajno živjeti u nebeskoj radosti - Amen.


  KTA/KNI

  avatar
  Laudetur

  Broj postova : 171
  Join date : 01.07.2009
  Age : 59
  Lokacija : Zagreb

  Re: Svetkovina Svih svetih i spomen svih vjernih

  Postaj by Laudetur on sub lis 31, 2009 6:55 pm

  Prvi dan studenoga obilježavamo kao blagdan Svih svetih. Širom svijeta, pa i u nas, običaj je da se tog (i slijedećeg) dana sjetimo naših dragih koji više nisu s nama, pa je ovaj blagdan često pogrešno nazivan „Danom mrtvih“. Nemojmo se opterećivati zašto je došlo do ovog nesporazuma. Je li uzrok u neznanju ili pogrešnom tumačenju tradicije... posve je nebitno jer u kršćanstvu nema mrtvih. Ljudska duša je besmrtna, njen život se nakon smrti mijenja ali ne prestaje i zato postoji Dušni dan koji se slavi nakon Svih svetih i koji je posebno posvećen molitvi i sjećanju na pokojne. Blagdan Svih svetih je zajednički blagdan svih svetaca, bez obzira je li ih Crkva proglasila svetima. Postoji nebrojeno mnogo onih koje nismo upoznali i za koje nismo ni čuli, a koji se mogu i koji se smatraju uzorima i kojima trebamo iskazivati svoje štovanje. Zato je ovo njihov blagdan! Blagdan SVIH SVETIH!

  Netko je na netu lijepo napisao kako smo u zabludi kad mislimo da su sveci bili savršeni ljudi, ljudi bez mane. „Mi vrlo rado vjerujemo u takve "istine" jer onda lako zaključimo da takvo nešto nije za nas pa smo "mirni". A sveci su imali i svoje mane i svoje slabosti i nisu uopće lako došli do svetosti, ali nisu odustajali. Njihova ljubav prema Bogu i ljudima bila je jača od njihovih nedostataka, bila im je pokretač u svakoj borbi sa sobom, vodila ih je u njihovom duhovnom rastu i u njihovim djelima, tako da su mogli unatoč svemu biti nositelji Božjeg svjetla u svijetu.“

  Na kraju meditativne staze u Camposampieru, za nedavnog hodočašća u Padovu, vidjeli smo skulpturu „Darovi“ i knjigu s popisom svetaca. Sv. Franjo, sv, Antun, sv. Maksimilijan... I mnogo neotvorenih i neispisanih listova...

  Ipak, u realnosti trenutka, većina nas je već danas obišla posljednja počivališta svojih dragih, okitila ih cvijećem i svijećama. Iako okruženi komercijalnom ponudom krizantema i drugog cvijeća što mu ovih dana cijene vrtoglavo rastu, okruženi strahovitom ponudom svijeća i lampaša, uključujući i one na baterije što uništavaju osnovnu simboliku svijeća koje dogorijevanjem pokazuju prolaznost našeg života u vremenu, sjetimo se svojih pokojnih dostojanstveno i bez tuge. Radujmo se zbog života koji ide dalje i živimo ga punim plućima jer to bi zasigurno željeli i naši pokojnici. Iskoristimo ovu prigodu da naučimo koliko je svaki trenutak života vrijedan i dragocjen. Iskoristimo život da činimo dobre stvari i provedimo ga u radosti i miru. A njima koji su se preselili u vječnost podarimo cvjetak, svijeću, naše sjećanje, molitvu i zaželimo vječni mir. Pokoj vječni i svjetlost vječnu.
  avatar
  Laudetur

  Broj postova : 171
  Join date : 01.07.2009
  Age : 59
  Lokacija : Zagreb

  Re: Svetkovina Svih svetih i spomen svih vjernih

  Postaj by Laudetur on ned stu 01, 2009 12:08 pm

  Prijatelji dragi, na današnji dan, Dan svih svetih i sutrašnji Dušni dan htio bih s vama podijeliti nekoliko svojih misli i osjećaja koji mi ispunjavaju srce u ovo vrijeme kada se sjećamo naših dragih koji više nisu s nama u vremenu, naših dragih što se preseliše u vječnost. Oprostite na sentimentalnosti, no riječi koje slijede neredigiran su slijed misli što naviru na ovu temu.  Jednoga će dana ljudi pričati svojoj djeci o jednom skromnom i velikom čovjeku. Jednoga će dana ljudi pričati svojoj djeci kako je postojao čovjek koji je živio i radio kako je najbolje znao, molio se Bogu i volio svoju domovinu, a najviše ljubavi, pažnje i sućuti ostavljao je za ljude, svoje bližnje, čiji je život, reče pjesnik, nestalni pramen svjetla između dviju beskonačnosti. Jer, znao je da su nam ljudi potrebni. Od starice koja ga primila na ruke kada je došao na svijet prije ... ljeta, pa do nepoznatog koji će mu skinuti kapu, prekrižiti se i zaželjeti vječni mir i laku zemlju.  Vječni mir! – o, kako je dobra i velika i lijepa ta želja!  U mnoštvu onih koji su završili svoj hod u vremenu tek da spomenem njih nekoliko. Prije svega, sjećam se svog tate što je preminuo minulog svibnja. Nakon godina borbe s dijabetesom, otečenih nogu prepunih gangrenoznih rana za koje ni najveća cipela nije bila dovoljna velika, našao je spokoj i posljednje počivalište na groblju u Visokom, s prekrasnim pogledom na bijeli crkveni zvonik i crkvicu u kojoj je primio sakrament krštenja, potvrde, vjenčanja... na brežuljke obrasle trsjem i polja obučenih u najraskošnije boje jeseni. Stojeći uz njegov grob sjetih se sveg onog odricanja zahvaljujući kojem je doslovno vlastitim žuljevima isfinancirao moje školovanje, radosti mojom obitelji, unukom i njenim usjesima... Svih onih kuća koje je izgradio drugima, ali ne i sebi, klijeti na čijem je pragu znao stajati, promatrati dolinu do Zagrebačke gore i sanjati nerijetko nedosanjane planove. Otišao je jednog jutra, na žalost, u bolnici iz koje tek rijetki izlaze živi. I ispračen uz nezabilježen prolom oblaka na naše visočko groblje.

  Hodajući tim grobljem zastadoh i uz moje djedove Ivana i Franju, što nedužni proživješe kalvarije drugog svjetskog rata i poraća, bake Marije i njenog graha, te bake Jelice i njene naranče pri provratku iz Zagreba... Sjetih se supruginog oca Stjepana koji je izgradio prvi seoski vodovod i čitav život ugradio u napredak kraja, svih njegovih borbi s neimaštinom i svega što je uspio stvoriti svojim odricanjem...Sjetih se i malog Franceka što je dječji život skončao pod kotačima automobila, Dragice, Josipa, Stjepana i Marije... Pokojnih vršnjaka, prijatelja i znanaca. Sjetih se i jedne Franciske koja je kao dijete bez ikoga na svijetu jednog dana došla u moje selo i ostala u mojoj obitelji punih pola stoljeća. Grob na kraju groblja... Pokoj Ti vječni stara moja Franca! I da dalje ne nabrajam...

  Sjetih se i nedavno preminulog Ivice što ga sahranismo u Pokupskom. Mlad čovjek, 32 godine. Iza njega ostaše mala djevojčica, supruga, neutješna majka i otac, brat... Izgubljena bitka proziv teške bolesti. Iako nije upoznao Krista, za imendan, blagdan sv. Ivana Krstitelja, u bolnici ga je posjetio vlč. Saša. Tada smo već naslućivali ishod bolesti. Razgovarali su... A slijedećeg je dana Ivica zamolio svoju mamu da ga odvede do kiosska uz crkvicu u bolnici u Vinogradskoj (sam više nije mogao hodati) da kupi Bibliju. Ne malenu, ne skraćenu verziju. Veliku bibliju s tumaćenjima... Bio je to njegov posljednji izlazak iz bolesničkog kreveta i posljednje štivo što ga je čitao... Biblija mu je bila utjeha u danima kada je, svijestan trenutka, čekao susret sa Spasiteljem. Koji će ga lišiti svh boli i patnji što ih nosi teška bolest, kemoterapije... Koji će ga utješiti umjesto nekih dragih mu osoba što iz samo njima znanih razloga nisu u tim trenucima bile uz njega. Ta je Biblija pokopana s njime.

  Sjetih se i mr. Ivana Matekovića, Ispratismo ga pred nekoliko dana. Sjetih se kako je nakon s odličnim uspjehom završene osnovne škole ostao na selu, na poljoprivredi, a onda odlučio krenuti dalje. Završio je četverogodišnju srednju školu za dvije godine, a potom i teški fakultet elektrotehnike u rekordnom roku i s prosjekom čistih 5,0! Sjećam se naših pješaćenja na plesnjake, naših mladenačkih radosti i njegovog upornog traženja djevojke za brak. „Nemam vremena“, govorio je. Morao se žuriti, nadoknaditi propušteno vrijeme. I usoio je! Našao je izabranicu svog života, milošću Božjom dobio troje djece koje je podigao na nivi uglednih akademskih građana, postao cjenjen stručnjak i izvan granica Lijepe naše i – izgubio bitku s okrutnom bolešću. Sada vidim koliko je bio u pravu kad je govorio da nema vremena. Svevišnji mu je dao vremena upravo onoliko koliko je bilo potrebno da izvrši sve zadaće. A potom ga pozvao k sebi da i Gore izvršava sve zadatke u rekordnom vremenu. Hvala Ti Ivek! Hvala Ti u ime svih koji smo te poznavali, hvala Ti u ime cijele Hrvatske, a hvala Ti i u ime Elektrokontakta, tvrtke u kojoj si proveo svoj radni vijek, ali i tvrtke iz koje Ti nitko nije rekao ni zbogom ni hvala. Nemoj s eljutiti na njih. Pomoli se Gore za njih da im Svevišnji ispuni srca s više pažnje, topline i ljudskosti!

  Sjetih se i našeg Lykosa. Čovjeka kojeg nisam imao čast upoznati, ali ljudinu s kojom razmjenih nekoliko riječi na ovom portalu.Sretan sam što sam imao priliku čitati njegove tekstove što ih je svakodnevno marljivo ispisivao i dijelio s nama. Sjećat ćemo se njegovih jednostavnih riječi i svjedočenja vjere, Božje ljubavi i milosrđa koje je jednako dopiralo do sviju nas i vjerujem da je ono bilo poticaj mnogima da krenu putem Krista. Bio je velik u svojoj jednostavnosti i sve do zadnjeg daha svog života svojom je vedrinom bio oaza u pustinjama naših svakodnevica. Hvala mu.

  Hvala i svima drugima što ih ne spomenuh ovdje, a na koje mislimo i molimo na današnji dan.

  Sponsored content

  Re: Svetkovina Svih svetih i spomen svih vjernih

  Postaj by Sponsored content


   Sada je: ned lip 24, 2018 1:09 am.